Slite hamn fortsätter att vara i centrum i och med den ryska gasledningen Nord Stream 2, en för Europa viktig säkerhetspolitisk och energipolitisk utmaning. Regeringens tystnad skadar svensk trovärdighet, europeisk säkerhet och motverkar en gemensam europeisk energipolitik syftandes till europeisk självständighet och solidaritet.

Regionfullmäktige på Gotland har att besluta om uthyrning av hamnen för gasledningsbygget, vilket nu planeras till 22 februari. Dock kommer man att invänta regeringens behandling av ansökan givet att gasledningen är tänkt att dras genom svensk ekonomisk zon, men även regeringens säkerhetspolitiska bedömning.

Överbefälhavare Michael Bydén har sagt att ett annat land inte bör ges tillgång till central infrastruktur med stor betydelse för Försvarsmakten och har också pekat ut Ryssland som ett hot mot europeisk säkerhet.

Gotlands betydelse för säkerheten runt Östersjön kan inte överdrivas. Gotland är vital för Sveriges förmåga att försvara det egna territoriet, men också för att i praktiken kunna uppfylla vår säkerhetspolitiska doktrin som säger att vi ska kunna ge och ta emot stöd i händelse av en kris eller konflikt i vårt närområde.

Att Ryssland genom den helstatliga gasjätten Gazprom kan komma att ges tillgång till denna vitala infrastruktur är oroväckande och kan i händelse av kris eller konflikt få förödande konsekvenser för svensk och europeisk försvarsförmåga. Det måste värderas högre än kortsiktig hamnupprustning betald av ett ryskt statsföretag.

Nord Stream 2 har inte något kommersiellt syfte. Nuvarande ledning räcker som det är. Putins önskan om att bygga ytterligare en gasledning till Europa handlar i stället om att göra EU mer beroende av rysk fossilgas och skapa sig utrymme för att i vinterkylan kunna vrida åt gaskranarna till Ukraina, Central- och Östeuropa och Baltikum.

Det vore inte bara ett hårt slag mot EU:s ambition att bygga en gemensam energiunion, utan skulle därutöver få direkta konsekvenser för de länder som redan i dag utsätts för olika grader av rysk påverkanspolitik – Baltikum, Polen, Ukraina, Tjeckien med flera.

Regeringens passivitet är inte acceptabel. Risken med gasledningen är betydande, Rysslands auktoritära utveckling påtaglig och hoten mot europeisk säkerhet tydliga.

Sveriges vänner i Baltikum och i Europa förväntar sig att regeringen nu talar klarspråk om de utmaningar vi står inför. Det är alltså inte bara Gotlands regionfullmäktige som väntar på regeringens besked.

En svensk regering måste kunna ge besked om hur man värnar svenska intressen och svensk säkerhet.