Hoppa till innehåll

Snart är Kina inte bara världens största diktatur – artikel i Norrbottens-Kuriren

  • av

Tyst diplomati mot en regim som den kinesiska blir bara till tystnad.

Ryssland är fortsatt ett hot mot säkerhet och stabilitet kring Östersjön. Kina är däremot ett framväxande hot genom sin ekonomiska styrka, förenad med den kommunistiska diktaturens förakt för frihet och demokrati.

Enklast framgår detta om man reflekterar över hur internet, regler för fri handel, dataskydd, övervakning, penningtvätt eller ekonomisk transparens hade påverkats i en värld där den dominerande utvecklingen hade skett i en diktatur de senaste 25 åren. Om 20 år är Kina inte bara världens största diktatur utan också den största ekonomin.

Förmågan att påverka internet, villkor för handel, utvecklingen av artificiell intelligens, skydd av informationsflöden och personlig integritet, övervakningsteknikens inriktning, femte generationens mobilnät, nanoteknik, biomedicinsk och bioteknisk forskning, blir betydande liksom möjligheterna att påtvinga andra länder sin politik.

Än så länge har Europa och USA, en överlägsen ekonomisk tyngd på mer än 50 triljoner dollar gentemot Rysslands och Kinas sammantagna 16 triljoner dollar. Världens demokratier kommer emellertid inte kunna utnyttja denna styrka om man inte ser de hot som måste kunna mötas tillsammans. Kina använder friheten i fria samhällen till att där utveckla förtryckets logik för att tysta kritik, motståndare och fria media. Den kinesiska företagsamheten skapar plattformar för makt, påverkan och underrättelser. Investeringar i infrastruktur ger globalt inflytande.

Tillsammans med EU måste vi klargöra att demokratiska nationers kritik av förtryck är regel och inte undantag. Tyst diplomati mot en regim som den kinesiska blir bara till tystnad.

Kina måste respektera utländska medborgares rätt och bland annat omedelbart frige svenske Gui Minhai, om man fortsatt vill ha samma antal personer på sina ambassader. Genom handelsorganisationen WTO måste Kina tvingas acceptera, att rätten till investeringar ska byggas på ömsesidighet.

Kina måste sluta med det omfattande industrispionage och cyberkrigföring man i dag bedriver i skydd av anonymitet. Kinesiska företag ska i Sverige visa samma respekt för transparens som alla svenska företag.

Kinesiska företag måste bevisa att de inte kan komma att användas för säkerhetspolitiska eller fientliga syften i vårt och andras länder. Detta handlar inte om omvänd bevisbörda utan om att Kina skapat en lagstiftning som gör detta till regel. Kina måste respektera internationell lagstiftning för patent och intellektuella rättigheter om man ska kunna vara del i fri handel och öppna ekonomier.

Den fria världens bästa vapen mot dem som i skuggorna och gråzonerna vill underminera vår frihet, är en politik som avslöjar dem i det öppna samhälle de försöker utnyttja. Den fria världen har den ekonomiska styrka som det kräver för lång tid framöver.