Hoppa till innehåll

Slovakia går tillbaka

[BILD1]Slovakien får nu en socialdemokratisk koalitionsregering som innehåller den gamla tidens sämsta krafter. Där kommer förutom socialdemokraterna finnas det nationalistiska parti som leds av den tidigare statsministern Meciar, som genom sin populism och nationalism länge ställde Slovakien utanför den politiska anständighetens karta, där finns ytterligare ett nationalistiskt parti som har som främsta syfte att underminera olika minoriteters ställning. Det är en regering som lever på främlingsfientlighet och motstånd mot europeiskt samarbete.

[BILD2]Det ska ställas mot den nuvarande regeringen ledd av Mikulas Dzurinda , som genomfört omfattande ekonomiska och skattepolitiska reformer – attackerade av Europas socialdemokrater men framgångsrika i utvecklingen av den slovakiska ekonomin. Slovakien är i dag det land i Europa där det tillverkas flest bilar per capita och där den industriella utvecklingen går framåt på bred front. Stabil makroekonomi och hög ekonomisk tillväxt är det som nu byts mot främlingsfientlighet och ett återfall i den auktoritära politik som präglade åren under Meciar. Socialdemokraterna i Slovakien legitimerar politiska krafter som civiliserade politiker i hela Östeuropa försöker lämna bakom sig. Det är eländigt att svenska socialdemokrater gratulerar socialisten Fico till detta.

Men ett parti som vill bilda regering med hjälp av ett gammalt kommunistiskt parti och gröna populister drar inte gärna gränsen för hur politiken ska föras, bara hur man ska vinna makten. Det som nu sker är ett steg tillbaka för Slovakien och för Europa.