Hoppa till innehåll

Skottland hör hemma i ett Europa utan nya gränser

Så går Skottland i dag till folkomröstning om att fortsatt tillhöra Storbritannien eller ej. För den som utifrån betraktar Storbritannien är det svårt att tänka sig landet utan Skottland, lika svårt som det är att se England eller Skottland utan sin gemenskap formad av hundratals år.

 

Det är svårt att se några fördelar för någon i en uppdelning. Olika valutor, mindre transfereringar, större oljeberoende och en mer avlägsen del av Europa. Det kommer dröja innan ett självständigt Skottland blir medlem i EU av skäl som handlar om just motviljan till separatism.

 

Men allvarligare är kanske den process som en separation skulle innebära. Det är inte det enda delen av Europa som skulle kunna separeras från något annat. Det kan bli en dominoeffekt som inte löser några problem utan bara skapar nya.

 

Skottlands ekonomiska utmaningar blir inte lättare att lösa på egen hand i en avgränsad ekonomi. Kataloniens lika så. Det allvarliga med de separatistiska tendenser vi nu ser är hur det skapas en artificiell skillnad mellan folk i gemensamma länder utifrån historiska symboler snarare än utifrån det moderna samhällets öppenhet för den enskilde. Skottar har format England och Storbritannien, lever i England, i Storbritannien och Samväldet och är som vi alla som folk är mest. Men för dem som vill att det ska vara skillnad på folk och folk är frestelsen att skapa skillnaderna och motsättningarna stor.

 

Den logiken driver längre än till folkomröstningar utan till föreställningen om att det är vilken grupp som vi definieras till, och att vi ska skapa etniska motsättningar, som ska vara avgörande för den politiska logiken. Det står tvärtemot viljan att öppna gränserna och lämna gamla tiders historiska motsättningar bakom oss. Det är en föreställning som Europas mörka krafter gärna välkomnar.

 

Det vore välgörande av många skäl om Skottland röstar nej. Inte minst för att säckpipornas, kiltarnas, Adam Smith´s, upplysningens och höglandets Skottland har gjort Storbritannien till en stark kraft för det öppna och moderna Europa vi tillhör och som gör våra värden starka i den värld vi lever i.