Hoppa till innehåll

Skona Europa från ryska makthungern – artikel i Expressen

”Euronest Parliamentary Assembly” hölls precis i Bryssel. Det är den parlamentariska församlingen för EU:s samarbetsprojekt med de sex länder som efter Sovjetunionens fall inte kunde ta stegen mot demokrati och rättstat utan fastnade i nya regimers maktmissbruk. Men så kom den orangea revolutionen i Ukraina och den så kallade silkesrevolutionen i Georgien.

I båda fallen bars demokratirörelsen upp av ett hopp om att bejaka en europeisk identitet och bli en del av Europa. Motsvarande gällde i Moldavien där liberala krafter kom till makten och satte en EU-agenda. I Azerbajdzjan fanns ett stort intresse i att från hoten från Iran och Moskva vända sig mot Europa, men med ett mer ytligt intresse för demokrati. Och i Armenien fanns ett historiskt arv av att anse sig tillhöra Europa.

Vitryssland förblev tyvärr en brutal och verklighetsfrånvänd regim i Europa.

De krafter som i dag dominerar demokratins återtåg i Ryssland vill nu genom ekonomiska, politiska och militära påtryckningar nu tvinga tillbaka dessa länder till en rysk intressesfär. Det är inte bara ett hot mot demokratin och europeiska värden i denna del av Europa utan också mot de länder inom EU som ryska krafter anser sig ha rätt att ställa anspråk på.

Ju närmare dessa länder inlemmas i ett europeiskt samarbete, desto större utrymme blir det för demokratins idéer. Den utveckling som vi ser i dag måste vändas om Europa ska kunna bli fritt från diktatur och förtryck.

Gunnar Hökmark, M

vice ordförande för EPP-gruppen i Europaparlamentet

Publicerad i Expressen den 9 juni 2013