Hoppa till innehåll

Skillnad på medborgare och medborgare

I ivern att bekämpa företagande inom välfärden vill socialdemokraterna ge kommunerna makten över valfriheten. Så istället för att garantera medborgarnas valfrihet – den har S bekämpat för varje nytt steg från alternativ barnomsorg till friskolor, privat sjukvård, vårdgaranti inom Sverige, vårdgaranti inom EU eller vad som än har gett enskilda makten över det egna livet – så vill de ge kommunerna makten att bestämma över medborgarnas valfrihet. Så valfriheten blir kommunal, om man vill hindra människor att välja eller ej, inte medborgerlig.

Konsekvensen av det är att man skapar två olika medborgarskap. Dels de medborgare som har rätt att välja välfärd, dels de vars kommunalpolitiker bestämmer över dem. Lika rösträtt men inte lika valrätt. Första klassens medborgare och andra klassens medborgare. Och i Socialdemokratins Sverige vill man inte ha medborgare med rätten att välja.