Hoppa till innehåll

Skev Sverigebild är en stor utmaning- Artikel Corren

  • av

Den stora och allvarliga utmaningen som Löfven och hela det svenska politiska etablissemanget nu möter är den fundamentala felbild som man lyckades sätta på svensk ekonomi och de senaste årens samhällsutveckling.

Sverige har inte fått en ekonomi i misär och sönderfall. Invandringen till Sverige har inte urholkat välfärden. Socialdemokraternas svartmålning av svensk ekonomi och Sverigedemokraternas svartmålning av människor från andra länder tjänade varandra destruktivt väl i denna valrörelse.

Sverige har under denna tid haft en mer stabil ekonomisk utveckling än något annat europeiskt land. Sveriges BNP per capita har vuxit stadigt samtidigt som vi som sagt fått en allt högre sysselsättning, fler skattebetalare och ökade skatteintäkter som kunnat finansiera ökade välfärdsansträngningar.

Den svenska arbetslösheten är hög utifrån våra politiska ambitioner men lägre än i de flesta andra länder.

Den viktiga skillnaden som är svår att förmedla i den korta texten men som är avgörande i det långa perspektivet är att Sveriges arbetslöshet inte beror på att vi har förlorat jobb utan på att allt fler vill och kan söka jobb. Det är en annan sida av jobbpolitiken men också en konsekvens av att Sverige varit det mest öppna landet för människor från andra länder. Det svenska arbetskraftsdeltagandet har växt och är också det största i Europa.

Nya arbetssökanden har tillkommit samtidigt med att nya jobb har vuxit fram. Därför är idag fler sysselsatta än någonsin i Sverige och därför är vår arbetsmarknad större än någonsin. Det innebär flera problem och för den enskilde som söker jobb blir det inte lättare men det är oändligt mycket mer hoppfullt än när jobben blir färre och antalet som vill och kan arbeta blir färre.

Och här har vi den stora utmaningen som ett politiskt ledarskap brett över politiska partiers gränser måste slå hål på. När utlänningar kommer till Sverige har de inte tagit svenskarnas jobb utan sökt och i en betydande omfattning fått jobb i en växande ekonomi. De har bidragit till en växande arbetsmarknad och till en växande ekonomi.

Fler borde ställa sig frågan hur det kan komma sig att ekonomier med större invandring än andra präglas av större dynamik och innovation än dem med slutna gränser.

I öppna samhällen kan invandrare och flyktingar bidra till arbete och försörjning. Deras arbete tillför tillväxt. Det innebär inte att den som kommit som alfabet och utan utbildning kan göra det utan vidare. Det påverkar självfallet skolornas genomsnittliga resultat, inte för att kvaliteten sänks men för att många inte klarar utbildningen. Det påverkar självfallet arbetslöshet, inte för att det blir färre jobb utan för att fler som vill jobba och som ännu inte lärt sig språk och färdigheter lättare hamnar i kön än dem som är födda i landet.

När arbetsmarknaden växer växer också ekonomin. Med nya perspektiv föds nya tankar och idéer. Ett samhälle som fastnar i statiskt fördelningstänkande förlorar i dynamik och tillväxtkraft och föder tron att den enes välfärd alltid betalas av den andre. Så öppnas porten för främlingsfientlighet och sociala spänningar.

Gunnar Hökmark, delegationledare moderaterna Europaparlamentet