Hoppa till innehåll

Skattepengarna bränner i fickorna hos LO-ekonomerna

– LO driver regeringen att göra om 1980-talets misstag. Den goda konjunkturen ledde då till att regeringen inte gjorde något åt galopperande utgiftssystem utan i stället införde en rad nya utgifter. När konjunkturen blev sämre fortsatte utgifterna att växa samtidigt som inkomsterna krympte. De offentliga finanserna har i dag nästan samma känslighet som i början på 1990-talet. Att växande skatteinkomster bränner i fickorna på LO-ekonomerna får inte driva Sverige in i nya budgetproblem.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av LO-ekonomernas krav på höjda utgiftstak.

– Faller regeringen för LO:s krav blir problemen större när ekonomin viker. Kan man inte hålla utgiftstaken i goda tider kommer man aldrig klara det i sämre tider. Om ökade offentliga inkomster i högkonjunkturen tillåts vara ett argument för ökade offentliga utgifter även när tiderna är sämre bäddar man för budgetproblem.

– Det kan vara värt att påminna om att statens finanser har ett underliggande underskott redan i dag. Det är bara genom engångsåtgärder som staten klarar balansen i sina finanser. Skall nu utgiftstaken brytas upp riskerar man att förlora den stabilitet som saneringspolitiken under 1990-talet har gett den svenska ekonomin. Det är en rätt dyster tanke att vi på nytt i en lågkonjunktur skall tvingas till budgetsanering bara för att skattepengarna bränner i fickorna på LO-ekonomerna, säger Gunnar Hökmark.