Hoppa till innehåll

Skattefrihet vid fondbyten! – artikel i DI

Skattefrihet för byte av fondförvaltare leder till bättre fondsparande!

I frågan om fondförvaltarnas förvaltningsavgifter och courtage finns det ett mycket enkelt sätt att mycket snabbt öka konkurrensen. Man behöver inte ta omvägen över utredningar och nya regleringar. Genom ett mycket enkelt beslut, som knappt kostar statskassan något, skapas helst nya möjligheter för alla som sparar i fonder att ställa nya krav på fondförvaltarna och byta om man vill.

I dag stänger realisationsvinstbeskattningen inne fondspararnas pengar i den fond man har pengarna i. Det finns i princip ingen annan fond som kan vara så mycket bättre i sina placeringar och så mycket billigare i sin förvaltning att det kan motsvara värdet av reavinstskatten när man säljer sina andelar i en fond för att flytta över dem till en annan.

Avskaffar vi reavinstbeskattningen när man flyttar mellan olika fonder kommer samtliga fonder direkt att utsättas för en mycket hård konkurrens. Ingen fondsparare kommer i den situationen behöva finna sig i att vara ”kidnappad” av den fond som man en gång började spara sina pengar i.

Det innebär att marknaden mycket snabbt kommer att rensas från det som är onödigt höga kostnader som inte motsvarar värdet av förvaltningen. Tvärtom kommer de som på olika sätt, genom sin förvaltning och sin placeringsinriktning pressar kostnader och ökar avkastningen mest, vara de som vinner på marknaden. Därmed vinner fondspararna. I praktiken är det detta som gäller när man byter mellan olika PPM-fonder. Skillnaden är att nu skulle detta förhållningssätt kunna utvidgas till det fondsparande som den enskilde spararen placerar i en depå. Det är först när man tar ut sparandet ur depån som reavinstbeskattningen skall trädda i kraft.

Finns det då några argument mot detta. Ja, det som brukar användas mot denna typ av skattesänkningar är att staten inte har råd. Men eftersom det nog får anses vara mycket få som först realiserar sitt innehav i en fond och sedan för samma värde köper e andelar i en annan handlar det i praktiken inte om någon kostnad alls.

Ett större problem är gränsdragningen mot dem som själva direktsparar i aktier. Det finns ingen anledning att de skall missgynnas gentemot dem som sparar via institutioner och fonder. Det problemet kan lösas enkelt genom att man även här använder ett depåförfarande. Så länge aktiesparandet stannar i depån utgår ingen reavinstbeskattning. Det kan däremot till skillnad från det första steget leda till minskade skatteinkomster på kort sikt. På längre sikt uppmuntrar det till ökat riskkapital och en rörligare kapitalmarknad. Det ger mer av företagande och en bättre konkurrenskraft för den svenska kapitalmarknaden vilket stärker skattekraften och stabila offentliga inkomster, oavsett vilken nivå vi vill att skattetrycket skall ligga på. Det borde vara ett lätt beslut att göra det lättare att spara i fonder och i aktier.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesman för moderaterna