Hoppa till innehåll

Skatteflykt internationellt problem – artikel i SvD

Det är viktigt att bekämpa skatteflykt. Det ställer också krav på gemensamma regler på europeisk nivå, som fungerar i Europa och internationellt. Just därför är det så olycklig att Miljöpartiet och vänstern vill driva igenom ett förslag som kommer att underminera det internationella arbetet mot just detta, skriver Gunnar Hökmark (M).

I Europaparlamentets ekonomiutskott, där jag är ledamot, har vi ett antal olika förslag på bordet som syftar till att bekämpa skatteflykt. Vi har bland annat för en tid sedan drivit igenom förslag om att företag ska rapportera inkomster, skatter med mera i alla de länder där de är verksamma. Det röstade jag och mina kollegor i Moderaterna ja till.

Det förslag som vi nu har att ta ställning till och som Miljöpartiet skriver om innebär att företag ska rapportera alla dessa uppgifter offentligt. Förslaget bryter mot en skattesekretess som är till för att skydda företag.

Skatteflykt är en internationell angelägenhet. Just därför pågår det ett arbete inom OECD som syftar till komma åt dessa problem. Det är därifrån de flesta av de förslag vi nu har att ta ställning till kommer ifrån. Det förslag som Miljöpartiet driver är dock inte en del av överenskommelsen inom OECD utan går vid sidan om internationella överenskommelser. Därför har OECD-medlemmar från andra delar av världen reagerat starkt när EU nu verkar bortse från de överenskommelser som finns inom OECD och i stället söker skapa ett system som internationellt kan leda till just de gråzoner som måste undvikas.

Om EU tvingar företag utanför unionen att rapportera offentligt riskerar OECD-länder utanför EU att inte delta i det internationella samarbetet mot skatteflykt. Det kommer att motverka bekämpningen av detsamma.

Skatteflykt bekämpas bäst på internationell nivå. Därför är det så olyckligt att Miljöpartiet driver på för att underminera det arbete som gjorts inom OECD. Resultatet kan bli att EU inför sina regler medan andra delar av världen helt väljer att stå utanför. Det kommer leda till dubbla standarder och nya kryphål.

Jag delar den rödgröna regeringens tveksamhet i frågan om offentlig land för land-rapportering. Jag hoppas att finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) kan övertyga sina respektive partikamrater i Bryssel om varför förslaget inte kommer hjälpa mot skatteflykt.

Gunnar Hökmark (M)

delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet och ledamot av Europaparlamentets ekonomiutskott