Hoppa till innehåll

Skapandet av en europeisk bredbandspolitik – Gunnar Hökmark rapportör

Dagens investeringar måste göras i så kallad ”future-proof” infrastruktur som kan hantera sådana tekniska lösningar som kommer att vara aktuella om 10 år. Gunnar Hökmark understryker den fria marknadens avgörande roll för denna utveckling och poängterar att den privata sektorn bär huvudansvaret för satsningar på det tekniska och kommersiella utvecklingsarbetet. En dynamisk och snabb expansion av bredband sker genom en ständig utveckling av innovativa bredbandstjänster som i allt större utsträckning efterfrågas av Europas medborgare.

Genom att undanröja regulatoriska hinder och låta marknadskrafterna fungera fritt skapas naturliga investeringsincitament i teknik och tjänsteutveckling. I avlägsna och mer glesbefolkade regioner där det kan råda brist på investeringsincitament kan EU:s strukturfonder användas som stimulerande komplement. När EU-medel används bör de investeras i den ”bästa” teknologin vid varje givet tillfälle. Denna är inte konstant utan ständigt under utveckling. Offentliga stödinsatser får under inga omständigheter utformas så att de påverkar teknologisk utveckling eller kommersiell utbyggnad.

Det är den snabba och breda utvecklingen av innovativa tjänster som ska påverka och driva utformningen av bredband i Europa. Målet är att skapa en kritisk massa användare i Europa, som till vardags efterfrågar tjänster och innehåll som idag överförs via bredband. Att göra hela EU uppkopplat skapar en enorm dynamik och potential för ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Länk till kommissionens meddelande: