Hoppa till innehåll

Skamligt

I veckan som gick röstade Europaparlamentet om relationerna till Ryssland. En väldigt stor majoritet röstade för att internationell lag och rätt måste vara grunden för samarbete länder emellan och mellan Ryssland och EU. Därför också krav på att Ryssland respekterar internationell rätt och lämnar Ukraina. Rapporten beskrev också de hot som den ryska regimen i dag utsätter andra länder för liksom hur man sluter landet mot omvärlden.

 

Den kommunistiska gruppen och främlingsfientliga EFDD har båda visat sin vurm för Putin och gjorde det även nu genom att rösta emot. Vänsterpartiets Malin Björk och Sverigedemokraterna valde att avstå. De valde med andra ord att inte ställa sig bakom kraven på att Ryssland ska respektera internationell rätt, att fortsatta brott och fortsatt krigföring måste få konsekvenser. Så mycket var internationell rätt och solidaritet med hotade stater värt. Så mycket ville man värna demokrati och öppenhet. När Putin fortsätter att hota de baltiska staterna liksom våra andra grannländer och när man provocerar i luften och på vattnet, liksom med ubåtsoperationer, så vet vi var Björk och Sd står. De står inte bland dem som värnar internationell rätt och suveräna staters frihet.