Hoppa till innehåll

Skall s nedrusta till varje pris – artikel i Svenska Dagbladet

Mycket av den försvarspolitiska debatten sitter fast i en postsovjetisk världsbild. Utan Sovjetunionen och utan den konflikt mellan som präglade Europa och världen framstår i en sådan världsbild omvärlden som utan hot. Så är det inte. De renodlade militära konflikterna är i dag många och har en global räckvidd.

Vår trygghet är en del av den gemensamma trygghet som vi upplever med andra. Därför måste vi värna vår säkerhet inte bara som förr kring våra egna gränser utan även längre bort och tillsammans med andra. Det ställer stora krav.

Försvarsberedningen har i de senaste rapporterna enhälligt understrukit behovet av ökade internationella insatser för att hantera internationella kriser och konflikter. Försvarsmaktens underlag som presenterades i fredags visar att om försvaret skall spara ytterligare 3 miljarder, utöver de 5 till 6 som i dag saknas, så kommer den internationella förmågan inte att öka utan tvärtom att minska. Redan i dag är Sverige det land av de nordiska länderna som bidrar minst till gemensamma europeiska och internationella insatser.

Därför måste frågan ställas om regeringen och socialdemokraterna kommer att spara 3 miljarder på försvaret som Göran Persson har sagt oavsett vad Försvarsberedningens arbete leder till? Om så är fallet har regeringen bundit sig för en nedrustning som bryter med våra internationella och europeiska åtaganden och med vad Försvarsberedningen hitintills har sagt.
Det är mot den bakgrunden rimligt att Göran Persson och socialdemokraterna, när Försvarsberedningen i dag fortsätter sitt arbete, svarar på frågan om arbetet i beredningen kommer att spela någon roll för försvarsbeslutet eller om det bara är ett spel för kulisserna.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är moderaternas ledamot i Försvarsberedningen och ordförande i Konstitutionsutskottet