Hoppa till innehåll

Skall man sänka skatterna måste man visa hur – artikel i Expressen

Göran Persson har en hemlig plan. Skattetrycket ska ner till 50 %. Det avslöjade han när det avslöjats att skattetrycket förra året steg ännu mer än väntat till 53,7 %. Så det minsta man kan säga om hans plan är att den faktiskt är hemlig. Ingen har märkt något av den. Men nu säger han att skatterna ska ner till 50 %. Det är alldeles utmärkt.

Dels klargör han därmed att det går att sänka skattetrycket med 4 % utan att det hotar välfärden. Det är ett adjö till socialdemokratisk buskpropaganda mot alla som vill sänka skatten. Dels medger han med sin plan att sänkta skatter är ett viktigt mål i sig om vi ska klara välfärdens utmaningar och människors rätt till trygghet och oberoende.

Hotet mot framtidens sjukhussängar och nya jobb ligger inte i sänkta skatter utan i höga skatter som driver företagande och investeringar ut ur Sverige.

Problemet för Göran Persson är att den politik som han nu för uppenbarligen leder till högre skattetryck. Inte lägre. Så Persson måste lägga om politiken om hans hemlighet ska bli verklighet. Man kan inte lova både ökade utgifter och sänkta skatter.

En sänkning av dagens skattetryck till 50 % motsvarar 75 miljarder kronor. Då kan man inte möta varje problem med löften om ökade utgifter och höjda bidrag. Ska man sänka skattetrycket måste man tala om hur. Det har vi moderater gjort. Vi sparar på AMS. Vi sparar på företags- parti- och presstöd. Vi minskar statlig administration och på U-landsbistånd. Vi har ett lägre bidrag till kommuner och landsting. För att ta några exempel.

Vi kan öka stödet för handikappade och de sämst ställda pensionärerna eftersom vi vänder på varenda krona och öppnar upp för nya lösningar. Vår plan är inte hemlig utan kan diskuteras och debatteras.

Samma krav måste ställas på Persson. Ska du halvera barnbidragen så sparar ni 10 miljarder. Halveras föräldraförsäkringen ger det också 10 miljarder. Då är det 55 miljarder kvar. Och ni vill ju inte spara när det gäller pengarna till AMS, kommunerna, de stora bidragssystemen och facket, lika lite som ni vill öppna för privata och effektivare alternativ? Ska ni göra som förra gången och spara på änkor och handikappade men inte på stödet till LO? Ska ni spara på skolan och på forskningen?

Vi moderater kan trots skattesänkningar öka resurserna till skolan och sjukvården genom att vi håller i utgifterna över hela fältet. Men har man ingen besparingsstrategi tvingas man till vettlösa besparingar. Så fram med korten på bordet nu, Persson!