Hoppa till innehåll

"Skadligt för svensk arbetsmarknad med detaljreglering av arbetstiden"

– När socialdemokraterna i dag demonstrerar tillsammans med europeiska läkarfacket utanför parlamentet för att detaljreglera jourtiden i hela Europa är det i direkt konflikt med det svenska läkarfacket. Det litar mer på sina medlemmar och mer på lokala avtal än svenska socialdemokrater. Läkarförbundet anser att organisationen av arbetet och förläggningen av arbetstiden är frågor som måste hanteras i berörd verksamhet och på respektive arbetsplats. Det som gäller för läkare gäller hela arbetsmarknaden. Lokala avtal som sluts mellan berörda är alltid att föredra framför detaljlagstiftning på Europanivå.

– De svenska socialdemokraternas agerande skulle leda till mycket stora kostnader för svenska skattebetalare. Beräkningar visar att kostnaderna för enbart kommuner och landsting blir mer än 3 miljarder. Inte minst i dessa tider borde dessa kostnader vara återhållande på nya regleringar.

– Det är rent allmänt förvånande att de svenska socialdemokraterna har en så nonchalant inställning till pengar. Bara den här sessionen kan man räkna med att socialdemokraterna röstar för kostnader för svenska skattebetalare och företag på minst 15 miljarder svenska kronor. De verkar inte ha förstått att vi är mitt uppe i en ekonomisk kris, avslutar Gunnar Hökmark.