Hoppa till innehåll

Självbelåtenhet och stillastående

I ett europeiskt perspektiv blir stillaståendet tydligt. Sverige ligger bland de sämsta när det gäller ungdomsarbetslöshet och invandrades arbetslöshet. Vi halkar efter när det gäller Internetanvändning. Vi ligger unikt lågt när det gäller nytt företagande med anställda. Vi befinner oss bland de sämsta när det gäller investeringar i näringslivet. Socialdemokraterna gynnas just nu av de stora företagens tillväxt och högkonjunkturen samtidigt som det är enskilda människor som drabbas av politiken, sa Hökmark.