Hoppa till innehåll

Sitt inte med armarna i kors!

Det verkar som om finansminister Bosse Ringholm sitter med armarna i kors inför växande ekonomiska problem.

Utvecklingen nu ökar kravet på en aktiv ekonomisk politik som genom strukturreformer gör det möjligt att förlänga den goda ekonomiska tillväxten.

Den svenska ekonomin och tillväxten är känslig för de problem som stigande oljepriser och fallande börskurser på de internationella marknaderna utgör. Det säger moderaternas ekonomisk-politiska talesman Gunnar Hökmark.

I ett första steg bör regeringen klargöra att man nu är beredd att genomföra en större skattereform som inbegriper både inkomstskatterna och företagsbeskattningen. Utbudsinriktade skattesänkningar bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft om företagande och kunskap.

En privatisering av statliga företag gör det möjligt att vitalisera viktiga delar av svenskt näringsliv. Ökat företagande inom vård och skola kommer ge en ny grund för tillväxt och nya jobb.

De orosmoln som nu finns stärker kraven på att Sverige måste förbereda sig för en lågkonjunktur. I det ingår ett målmedvetet arbete på att pressa ner den offentliga utgiftskvoten. Det är den höga andelen offentliga utgifter som gör Sverige så känsligt för konjunkturens svängningar och som gör att Sverige långsiktigt halkat efter andra länder, säger Hökmark,