Hoppa till innehåll

Sex punkter i går andra än i dag

Det extraordinära Europeiska rådet i Bryssel var i sig själv en viktig betoning av hur viktigt Unionens länder anser det är att ge Ryssland ett budskap om den illegala och brutala invasin som startade ett krig i Europa. Man kan ha många synpunkter på uttalandet men viktigt är att det slås fast att Ryssland bär ansvaret för invasionen, att det inte finns något legitimt intresse att hävda gentemot andra länder och deras val av säkerhetspolitik.

Det är också bra att Europeiska rådet slår fast att sexpunktsavtalet som Ryssland liksom Georgien har skrivit under måste respekteras innan nya samtal kan föras mellan Europa och Ryssland om framtida samarbete.

Det finns dock ett betydande problem. Sedan sexpunktsavtalet slöts har Ryssland upprättat buffertzoner som man hävdar är inom ramen för avtalet och viktigast, man har erkänt och i praktiken gjort Abchazien och Sydossetien till självständiga stater, med de möjliga garantier som Ryssland därmed också vill lämna dem om säkerhetspolitiskt samarbete och truppnärvaro. Så gjorde man en gång i Tjeckoslovakien efter andra världskriget, liksom i Ungern och Polen. Självständiga stater blev lydstater inordnade i det sovjetiska väldet. Och så gör man nu med två regioner av Georgien.

Vad innebär det att dra tillbaka trupper från rest-Georgien till de ställningar de hade i autonoma georgiska regioner före kriget till skillnad från att dra tillbaka dem till två stater som man själv har erkänt som självständiga? Att dra tillbaka sina trupper räcker inte. Ryssland och ryska trupper måste lämna plats för internationell fredsövervakning och peace-keeping. Att dra tillbaka trupper i Georgien hade en annan betydelse än att dra tillbaka till Abchazien och Sydossetien om det är stater man menar är självständiga. Ryssland har genom sitt agerande förändrat betydelsen av kravet av tillbakadragande till ockupation. Den frågan missade Europeiska rådet att förhålla sig till. Kanske inte konstigt men likväl viktigt. .