Hoppa till innehåll

Serbien bekämpar sitt eget rykte

Med urartade demonstrationer och demonstranter som stormar in i främmande länders ambassadbyggnader, efter ett anförande av statsministern bryter Serbien inte bara mot grundläggande internationella regler. Man manifesterar också inför omvärlden varför man inte kan hantera inom den egna nationen den motsättning som man upprätthåller gentemot kosovoalbaner. Det ledde en gång till krig och nu till upplopp och stormade ambassader. Det hjälper inte Serbiens sak.

Det som nu är viktigt är att Europa visar konsekvens och tydlighet med de erkännanden som också kommer under kommande veckor. Lika viktigt är att klargöra att Serbien är välkommet i EU, som ett land som kan leva med sin historia och med andra.

Det som har skett i kväll är säkerligen inte det sista i den utveckling vi har sett de senaste dagarna utan något som är en del av ett långt skeende innan Balkan får en ny stabilitet.