Sen middag

Sen kväll med diskussion kring den finansiella ktisen och ekonomins problem med kommissionen.

Frågan om finansiella stimulanser och vad som händer när offentliga utgifter ökar mycket snabbt med hjälp av upplåning liksom ddn rätta inriktningen på åtgärdspaketen.

Det finns betydande risker med att inte agera men också risker med att agera bara för agera .