Hoppa till innehåll

Stå upp mot extremerna!

Så blev plötsligt debatten i Europaparlamentet om det transatlantiska investerings- och frihandelsavtalet uppskjutet. I grunden på grund av att lobbyister av olika slag agerat mot den socialistiska gruppen. Frihandelsmotståndare, USA-motståndare och alla som är emot öppna gränser har agerat flitigt tillsammans med allehanda protektionister.

 

Det har lett till en splittring i osäkerhet i den socialistiska gruppen. Framförallt handlar detta om det instrument som finns i stort sett alla handelsavtal, nämligen konfliktlösningsmekanismer. Det handlar om förtroende men också om att grundläggande rättsregler ska gälla alla lika. Små företag lika väl som för stora. Små länder lika väl som stora.

 

I de olika handelsavtal Sverige har är detta standard. Svenska företag ska veta att deras investeringar står under rättssäkerhetens skydd. Om något exproprieras eller förbjuds ska rättssäkerhet råda för utländska investerare likaväl som för inhemska. Det handlar inte om att göra intrång på demokratin. I så fall vore svenska lagar som skyddar svenska medborgares rättssäkerhet ett hot mot svensk demokrati. Det är tvärtom. Demokrati vilar på lagarnas och rättssäkerhetens grund. Den enskildes rätt mot stat och mot andra ska vara självklar.

 

Det är detta som kommunister, miljöpartister, främlingsfientliga och nationalistgrupper alla vill bekämpa. Det är inte för demokratins skull de gör detta utan för det omvända, mot öppenheten, mot den fria handeln och marknadsekonomin, mot rättssäkerhet och mot demokratiernas ökade samarbete. Det är dags för socialdemokrater och medlemmar av Europaparlamentets socialistiska grupp stå upp och mot sin vänster ta strid för de värden som är grunden för industriell utveckling, ekonomisk tillväxt, välfärd och sysselsättning.

 

Det gör de inte genom att falla efter för rödgröna påtryckningar. Det gäller i Europaparlamentet liksom det gäller i Sverige. Ett frihandelsavtal med USA är avgörande för ekonomisk utveckling, för samarbetet mellan världens viktigaste demokratier och för den globala ekonomins långsiktiga utveckling. Det kräver att man inte faller efter för protektionismens lobbyister.