Hoppa till innehåll

SD stödjer brexit och föraktar frihet – Artikel i Aftonbladet

Sverigedemokraterna vill liksom Vänsterpartiet att Sverige ska lämna EU. De stöder aktivt att Storbritannien ska rösta för att lämna Europeiska Unionen.

Däri har de fullt stöd och full gemenskap med Vladimir Putin, Marine Le Pen och Europas församlade extrema nationalister, Putinvänner och kommunister.

De ser i Brexit och ett svagare EU ökat utrymme för dem som vill att politiken ska definieras utifrån motsättningar, stängda gränser, förakt för andra och utrymme för starka ledare att styra över andra, det må vara de egna medborgarna eller andra länder. Det är inte Sveriges intressen de står för utan den brutala nationalismens.

Sverigedemokraternas och deras allierades kamp mot EU säger mycket om partiet och, nog så viktigt, än mer om Europeiska unionen.

Deras kamp för ett fragmenterat Europa handlar inte om kampen mot byråkrati och regleringar.

Dels följs byråkrati alltid av politiska beslut oavsett på vilken nivå de fattas och bör oavsett nivå alltid bekämpas.

Dels därför att just dessa politiska riktningar, från den extrema nationalismen till den traditionella kommunismen och Putins vänner präglas av vurmen för just protektionism, regleringar, förbud och ofrihet.

De har det gemensamt att de inte gillar ett samhälle som präglas av öppenhet, lagar och regler som tar sin utgångspunkt i den enskildes rätt, marknadsekonomi med konkurrens och avtalsfrihet som öppnar för nytänkande och modernisering bortom politikens styrning. De vill att politiken ska definieras utifrån människors etniska eller nationella kategorisering, inte utifrån strävan efter den enskildes frihet.

Med ett allt aggressivare Ryssland, islamistisk terrorism, en snabbt växande och allt mer konkurrenskraftig global ekonomi, klimatfrågan, stora flyktingutmaningar, ett allt osäkrare USA och ett allt mäktigare Kina vinner inget land och inget samhälle på att stå ensamt. Vi lämnar inte verklighetens problem bakom oss genom att lämna EU. Vi vinner bara ensamhet.

Vi ser det tydligt när det gäller Storbritannien som är en betydligt större ekonomi och en betydligt starkare säkerhetspolitisk aktör än Sverige. Utan handelsavtal, utan tillgång till den europeiska inre marknaden och utan del i den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken blir man svagare.

Ekonomiskt står man svagare. Mindre konkurrens och mindre investeringar. Mindre marknad och mindre export. Mindre påverkan på Europas politik för säkerhet och fred. Mindre förmåga att påverka klimat- och energipolitik. I praktiken underordnad andras beslut som berör den helhet man ändå vill vara en del av. På vilket sätt skulle Storbritannien, eller som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill Sverige, stå starkare?

Protektionism leder inte bara till vikande välstånd. Den leder också till växande motsättningar mellan länder och folk. Istället för att överbrygga skillnader förstärks det som skiljer oss åt. Och det är detta som Sverigedemokraterna vill. Trots att det är just detta som historiskt har utelämnat Europa till hatet, våldet och barbariet.

I ett fragmenterat Europa skulle de baltiska staterna stå svagare mot ett Ryssland som vill se dem som lydriken. Kanske som europeiska motsvarigheter till Hongkong. Sverige och Finland skulle förlora den trygghet vi vunnit genom europeiskt enande. Runt om i Europa skulle rysk påverkanspolitik växa sig starkare samtidigt som länder stod svagare.

Storbritannien skulle stå utan möjlighet att bidra till den stabilitet och säkerhet som varit avgörande för Storbritanniens säkerhetspolitik genom decennier. Sverige skulle om vi stod utanför vara ensamma både ekonomiskt och politiskt. Utan handelsavtal och utan en inre marknad som är en förutsättning för våra jobb och vårt välstånd.

Det säger mycket om Sverigedemokraterna att de ser dessa risker och problem som möjligheter. Och det säger mycket om EU att det är ett samarbete som extremerna gemensamt hatar eftersom det står i vägen för dem.

Gunnar Hökmark

Delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet (M)