Hoppa till innehåll

Schyman kampanjar för lägre pensioner

Schymans turné är en kampanj för lägre pensioner. Samtidigt som Vänsterpartiet gör allt större ansträngningar för att putsa bort partiets kommunistiska tradition går man allt djupare in i cynisk populism. Löftena om att lagstiftning om mindre arbetstid är förenligt med växande välfärd är inte bara naiv. Efter alla utredningar som redovisats om hur lagstiftad förkortning av arbetstid slår mot tillväxt och ger brist på arbetskraft är det ansvarslöst att låtsas som att verkligheten inte betyder något.

Gudrun Schyman är beredd att offra de framtida pensionärernas levnadsstandard för rent partitaktiska syften. På det viset lever hon upp till tidigare kommunistledares cynism gentemot de egna och andras väljare. Det säger moderaternas ekonomisk- politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av Gudrun Schymans turné för att lova kortare arbetstid.

Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna låter Schymans populism hållas och dessutom förenas med regeringsarbetet. Samtidigt som regeringen säger sig vilja slå vakt om välfärd låter man Schyman förlama regeringsarbetet, hindra reformer för företagande samtidigt som hon tvingar regeringen att på fullt allvar diskutera lagstiftning om förkortad arbetstid trots att både Långtidsutredning och Konjunkturinstitutet visat att detta är den enskilda politiska åtgärd som är det största hotet mot morgondagens välfärd i Sverige.

Socialdemokraterna borde dra en gräns mot vänsterpartiets ansvarslöshet. Annars blir man till slut medskyldig till att en politik som bygger på föreställningen om att kortare arbetstid inte påverkar välfärden, sa Hökmark.