Hoppa till innehåll

Sarko igen

[BILD2]Sarkozy angriper inte bara konkurrensen utan också den europeiska penningpolitikens självständighet. Men som Angela Merkel påpekade i går när hon markerade mot försöken att underminera Europeiska Centralbankens självständighet så är en stabil penningpolitik den enskilda människans bästa vän. Inflation eller devalveringspolitik urholkar sparande och lön allra mest för den vanlige medborgaren som bara har sitt sparande på banken och sin lön som trygghet. Och den äventyrar långsiktigheten i den ekonomiska politiken, i investeringars lönsamhet och det som högtidligt kallas förutsebarhet.

Exemplet Sarkozy visar emellertid en annan sak. Utan det penningpolitiska samarbetet, utan euron, hade länder som Frankrike och även andra, underfinansierat sina utgifter, spätt på inflationen och dolt behovet av strukturreformer med hjälp av en inflation som sänker levnadsstandarden. Det är en ekonomisk politik som vänstern i Sverige företräder, och det är därför de är emot euron. Vill man ha en stabil penningpolitik, även i svåra tider, så bidrar en gemensam valuta till det. De som vill ha kvar det hinder som en nationell valuta trots allt innebär vill det för att valutan ska kunna vara föremål för politikens vändningar. Det förlorar medborgarna på, vare sig de lever i Frankrike eller i Sverige.