Hoppa till innehåll

Sakta framåt

I Strasbourg flyter Illes sakta genom staden. För den morgontidige löparen, det vill säga jag, känns våren på väg. Fåglarna kvittrar och vattnet flyter lugnt fram, utan den frost, dimma och snö som präglar Stockholm.

I dag gav parlamentet ett brett stöd för min rapport om minskat statsstöd med krav på att allt statsstöd som snedvrider konkurrens ska bort. Det kommer att påverka de riktlinjer som i fortsättningen ska prägla kommissionens hantering av statsstödsfrågor. Så lätt går det inte i alla frågor.

Den stora frågan i dag och i morgon är tjänstedirektivet som bildligen växer fram så som floder flyter. Sakta och med många svängar.

För några dagar sedan fanns en kompromiss mellan socialistgruppen och EPP-gruppen som hade dålig förankring i EPP. Bland annat föreslogs att konsumentpolitik och social politik skulle kunna utgöra grund för medlemsstaterna att göra undantag för friheten för tjänster. Den punkten, §16 .3 kommer nu av allt att döma tas bort. Det är bra för annars hade franska Connex, som nu opererar bland annat tunnelbanan i Stockholm eller IKEA kunnat hindras från att etablera sig i andra länder.

Nu kommer företag som franska Connex, och Arriva, ett annat transportföretag som opererar busstrafik ibland annat södra Sverige, att falla utanför direktivet eftersom framförallt fransmän och franska regeringen varit för sådana undantag under föreställningen att transportföretag är lokala verksamheter. Någon som inte stämmer, vilket innebär att fransmännen i sin protektionism skadar egna intressen.

På samma sätt kommer säkerhetsföretag att ställas utanför, liksom arbetsförmedlingsföretag. De kommer istället att lyda under fördragets friheter men utan den enkla nationella lagstiftning som är följden av ett direktiv.

Som det nu är kommer vi få ett tjänstedirektiv som omfattar en liten del av europeisk ekonomi. Det kommer att vara ett litet steg framåt men med liten effekt för nya jobb och ökad konkurrenskraft. Precis som floden Illes flyter Europas politik sakta fram. Men då och då kommer en vårflod och för frågorna framåt lite snabbare. Så byggs Europa precis som dess floder flyter.