Hoppa till innehåll

Sahlin och Europa

Nu på morgonen besök och anförande på Stockholmsmoderaterns förbundsstämma.

Sten Nordin som är förbundets ordförande förutom finansborgarråd i Stockholm inledde dagen med att peka på hur alliansen nationellt och lokalt genomfört vad man har lovat. Skattesänkningar, ökade jobb, reformer av bidragsystemen och förstärkningar av rättstaten. Och i Stockholm finns samma utveckling. Samtidigt är det svårt att få profil på både Mona Sahlin och Carin Jämtin. Jämtin talar om återställare, Sahlin ordar lite grann om att höja skatter på nytt, vilket skulle innebära att en sjuksköterska skulle förlora den extra månadslön som skattesänkningarna har inneburit. Det är svårt att se hur det skulle höja hennes eller hans välfärd.

Själv kom jag att reflektera över Mona Sahlin och hennes syn på europeiska värden med anledning av att hon har markerat mot att Carl Bildt jämförde Rysslands argument för att invadera Georgien med Nazitysklands för att invadera Tjeckoslovakien och Polen.

Men intressant nog har hon aldrig hävdat att jämförelsen är fel, att Ryssland inte använde de argumenten, hon hävdar bara att man inte ska säga så. Det var alltför många som betraktade de mörka molnen över Europas himmel så på 1930-talet, och det var många som betraktade Sovjetunionen på motsvarande sätt. Man skulle inte säga som det var utan vara artig mot dem som bröt mot grundläggande värden. Det är en artighet som bereder vägen för ytterligare övergrepp.

Det Europa som vi i dag har förmånen att få leva i har vuxit fram på grund av striden för värden. Balternas frihet, omvandlingen till marknadsekonomi i Östeuropa, öppenheten över gränserna.

Det är frapperande hur ofta socialdemokraterna har valt att värna om det gamla mot öppenheten. Debatten om den sociala turismen som Göran Persson lanserade var bara ett exempel.

Det är inte med den politiken vi löser Europas problem och möter dess utmaningar utan med viljan att överbrygga, förmågan att avstå från detaljregleringar och byråkrati, viljan att göra Europa starkt genom att säga som det är. Mona Sahlin har en del att förklara i sin syn på de ryska argumenten för att invadera ett annat land. Vi riskerar nämligen att få höra dem igen.