Hoppa till innehåll

Säg ja till fri rörlighet- artikel i Svenska Dagbladet

Det är inte den fria rörligheten som skall motverkas utan risken för missbruk av de sociala systemen. Regeringen försöker i sin skrivelse göra det motsatta. Det är som att man hellre värnar om system som medger missbruk än att bejaka att människor från övriga EU kan komma hit, arbeta och betala skatt.

Det är intressant att notera eftersom socialdemokraterna aldrig tidigare har lyssnat till varningar om att de sociala systemen kan missbrukas, vare sig när det gällt svenskar eller människor som på felaktiga grunder fått uppehållstillstånd i landet. Det faktum att personer med terroristbakgrund kunnat få del i det svenska välfärdssystemet borde vara ett större dilemma för regeringen än att arbetande EU-medborgare får det.

Det är istället nu, när Europa äntligen kan återförenas, som socialdemokraterna ser problem. Göran Persson har öppnat en fördämning både vad gäller synen på människor från andra länder och EU som visar att det socialdemokratiska partiet aldrig riktigt förstått Europatanken. Det är ett slag mot de politiker och de medborgerliga förväntningar i ansökarländerna som bidragit till 1990-talets reformtakt. Det är därför viktigt, med tanke på SvD´s ledare den 19/3 att konstatera att vi moderater gör det omvända.

Vi bejakar den fria rörligheten och säger att om det finns några problem med våra välfärdssystem så får de reformeras så att de inte kan missbrukas, vare sig av svenskar, eller medborgare från de nya eller gamla EU-länderna. Vi föreslår att gemensamma EU-regler som vi anser vara fel bör reformeras. Och vi säger nej till övergångsregler när det gäller den fria rörligheten. Det innebär att man kan söka arbete här utan tillstånd och att den som har ett arbete, utan att få godkänt av någon offentlig eller facklig instans får uppehållstillstånd. Precis som det är tänkt med den fria rörligheten. Det är inte att gå Göran Persson till mötes men väl våra nya EU-medborgare. Och det är ett nej till regeringens linje.

Gunnar Hökmark

Riksdagsledamot och förstanamn på moderaternas lista till Europaparlamentet