Så ska EU ska göra Europa starkare- artikel i Norrbottenskuriren

  • av

DET ÄR EU som ska göra Europa till en starkare ekonomi, inte Europa som ska göra EU:s institutioner starkare. Europa behöver en ny agenda. En ny agenda som jag vill att vi moderater ska gå i täten för.

Istället för att fokusera på hur EU ska förändras måste fokus ligga på hur Europa kan utvecklas. De största hoten mot Europas återhämtning är den tron på att problemet med för stora skulder kan lösas med ännu större skulder.

Det är en illusion som förtränger att länderna med störst underskott och sämst tillväxt inte kan låna vidare som om inget har hänt. Verkligheten är att det inte finns långivare som vill finansiera deras växande underskott.

Europeiska unionen är världens största ekonomi, större än USA, men inte världens största marknad. Europas övergripande problem är konkurrenskraften som bara kan skärpas genom reformer för hela unionen.

Europeisk politik måste nu riktas in mot de problem som skapat krisen och mot de lösningar som kan göra oss alla starkare tillsammans. På europeisk nivå måste vi genomföra de reformer som ger tillväxt i hela Europa.

Vi måste öppna upp marknader inom hela tjänsteområdet som ger nytt företagande och nya investeringar. Ökad tillväxt och mindre underskott.

Reformprocessen för att göra den inre marknaden till en enda marknad för energi, finansiella marknader, varor, tjänster, telekom, transporter och kunskap måste överordnas varje annan ansträngning på europeisk nivå.

Det räcker inte med gemensamma regler utan vi måste ha en öppenhet ny konkurrens. Reformprocessen måste öppna områden där monopol och regleringar idag hindrar nyföretagande. Välfärdssektorn visar hur mycket som kan vinnas och utvecklas genom ökad konkurrens och genom människors valfrihet.

Det måste också bli ett slut på övertron på att beslut på europeisk nivå i viktiga frågor är bättre än på nationell nivå. Jag anser att ju viktigare en fråga är, desto viktigare är det att de som kan den bäst och berörs mest av den också avgör den.

Ju mer beslut inom EU handlar om vargar och snus ju mer försummar man forskningen, konkurrenskraften och jobben.

Gunnar Hökmark moderat ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande i dess största partigrupp EPP