Hoppa till innehåll

Så förbättrar vi företagens konkurrenskraft

Gunnar Hökmarks ändringsförslag om hur konkurrenskraften bland Europeiska små och medelstora företag ska stärkas fick idag stöd av Europaparlamentets industriutskott. Ändringsförslagen uppmanar bl.a. medlemsstaterna och kommissionen att:

  • Träffa avtal som gör det möjligt för små och medelstora företag att verka över hela EU och utnyttja sina idéer kommersiellt genom att få bättre tillgång till marknader samt minska byråkratin
  • Uppmuntra den fria rörlighetenför tjänster genom att utvidga och fullt ut genomföra tjänstedirektivet i syfte att ge små och medelstora företag samt entreprenörer en verklig möjlighet att trappa upp och sälja tjänster och produkter till EU:s 500 miljoner konsumenter.
  • Säkerställ att små och medelstora företag ges bättre tillgång till offentliga upphandlingsförfaranden
  • Underlätta gränsöverskridande e-handel genom att exempelvis förenkla licenssystemen, inrätta en effektiv ram för upphovsrätt samt skapa ett pålitligt, säkert och effektivt betalningssystem på nätet
  • Fastställ en gemensam kontaktpunkt (one-stop shop) för moms för att göra det möjligt för entreprenörer att uppfylla sina åtaganden i det ursprungliga affärslandet
  • Främja små och medelstora företags kontinuitet genom en lagstiftning somunderlättar företagsöverlåtelser genom att bl.a. avlägsna skattehinder (arvsskatt, gåvoskatt, etc.) som kan äventyra familjeföretagens kontinuitet