Hoppa till innehåll

S vill tycka en massa olika saker samtidigt – slutreplik i Aftonbladet

Marita Ulvskogs och Marie Granlunds replik till mig om hur S i Europaparlamentet agerar för en ökad EU-budget gör det klart att Socialdemokraterna vill tycka en massa olika saker samtidigt.

Å ena sidan anklagar de Europas borgerliga regeringar för att strama åt, å andra sidan understryker de att de lika mycket som alliansregeringen slår vakt om sparsamhet i den svenska budgeten.

Å ena sidan säger de att S vill hålla igen på EU:s utgifter lika mycket som vi moderater, å andra sidan anklagar de oss för att inte låta EU-budgeten växa så att den kan stimulera Europas ekonomi.

Å ena sidan stödde de i riksdagen regeringens linje inför budgetförhandlingarna, å andra sidan anklagar de alliansregeringen för att det inte blev en överenskommelse i december med de utgiftsökningar som då låg på bordet.

Å ena sidan anklagar de alliansregeringen för att det inte blev en överenskommelse i december om den föreslagna ökningen, å andra sidan bortser de ifrån att arbetet med en verklighetsanpassad EU-budget nu kvarstår, tack vare att Sverige tillsammans med andra länder sa nej till det förslaget.

Vad de inte nämner är att S i parlamentet inte röstade nej, som vi moderater, till den rekordstora ökning av EU-budgeten som deras kollega Göran Färm drivit fram och som fick parlamentets stöd. Men de ger begreppet dubbel bokföring ett nytt ansikte.

Slutreplik i debatten om EU:sbudget som startades den 27 december och svar på Marita Ulvskogs och Marie Granlunds replik. Läs samtliga artiklar på aftonbladet.se/debatt.

Gunnar Hökmark är Moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet och vice ordförande i den största partigruppen EPP.

Publicerad i Aftonbladet det 8 januari 2013.