Hoppa till innehåll

S vill att de som inte har råd ska spendera

Den svenska statsskulden sjunker liksom den samlade offentliga skulden. Det är en unik företeelse i Europa. När statsskulden närmar sig 20 % som andel av BNP är det en radikal utveckling. Att socialdemokraterna trots detta anser att staten ska bygga upp årliga överskott, trots att statsskulden sjunker med växande ekonomi, innebär att de vill motverka en tillväxt som bygger på sunda investeringar i ett starkare Sverige.

Det är extra pikant att de vill att staten ska spara på samhällsekonomins bekostnad samtidigt som de i Europa driver tesen att man kan få fart på ekonomin genom ökade utgifter och fortsatt stora underskott. Men där skuldbördan minskar och underskotten inte är ett problem vill de att staten ska spara på medborgarnas bekostnad. Det vill säga de som inte har råd ska använda de pengar man inte har medan de som har råd inte ska använda de pengar man har. Socialdemokratisk budgetpolitik har knutit en knut på den egna svansen.

I morgon går arbetet med bankkrishanteringsfrågan vidare med ett seminarium här i Stockholm. Bredbandslagstiftningen har nu lagts om i den riktning jag föreslagit med betydligt vassare mål för kapacitet och utveckling. Vi är nu på väg att få förenklingar av reglerna för deltagande i forskningsprogrammet. Regelverket för småföretagare kommer att förbättras.  Och det växer nu fram en allt starkare insikt att det är den inre marknaden som nu måste reformeras i en andra väg av lagstiftning. Och lagstiftningen kring det som gäller bankunion syftar än så länge på de reformer som hela EU kan göra. De stora bekymmer vi har får inte skymma de framsteg som behövs för att vi ska kunna lösa dem.