Hoppa till innehåll

S undergräver svensk välfärd – slutreplik SvD

  • av

Marita Ulvskog förnekar bestämt att Socialdemokraterna i Europaparlamentet driver en politik för att välfärd, arbetsmarknad och skatter stegvis ska regleras på europeisk nivå (24/1). Men det var precis det hon i förra veckan röstade för i Europaparlamentet.

Trots att Ulvskog nu väljer att inte ta ansvar för sitt agerande röstade hon i Strasbourg i förra veckan för att EU på sikt ska ta ansvar för familjepolitik, sociala utgifter och skatter. Den sortens maktöverföring har Sverige konsekvent motsatt sig men nu verkar det alltså vara regeringen Löfvens politik.

Det Ulvskog med övriga Socialdemokrater röstade för var en rapport som utgår från att sociala rättigheter ska beslutas genom att medlemsstaterna binds inom ramen för en Europeisk Social Pelare. Den begränsar sig inte till deklarationer utan formas genom konkreta och särskilda verktyg som lagstiftning, policyskapande mekanismer och finansiella instrument.

I detta ingår direktiv om minimilöner, om arbetsförhållanden, anställningsformer, mammaledighet, pappaledighet, system för europeisk arbetslöshetsersättning, arbetstid, samt vad som i rapporten kallas ”balans mellan arbete och fritid”.

I paragraf 1 stipuleras tydligt att Europaparlamentet uppmanar kommissionen att “lägga fram förslag till en stabil europeisk pelare för sociala rättigheter som inte stannar vid en deklaration av principer eller goda avsikter, utan bidrar till att stärka sociala rättigheter genom konkreta och specifika verktyg (lagstiftning, mekanismer för politikutformning och finansiella instrument)”. Allt som rör arbetslivet, föräldraledighet och barnomsorg blir med detta föremål för europeisk lagstiftning vilket därmed skulle ersätta svensk. Ulvskog menar ju i sin replik också att omröstningen i parlamentet handlade om den svenska modellen, som om den ska vara fråga för Europaparlamentet.

Den svenska modellen är svensk för att den formas i Sverige, och inte en kompromiss av en olika europeiska uppfattningar. Om beslutsfattandet över välfärd, arbete, föräldraskap och ledighet flyttas till EU genom bindande europeisk lagstiftning undergrävs inte bara den svenska modellen utan svensk suveränitet i välfärdsfrågor. Så skapas befogat missnöje men också klyftor och motsättningar mellan medlemsstater när vi ska pressa på varandra olika modeller och prioriteringar som bäst görs i varje land. Det är sorgligt att denna centralism har blivit socialdemokratisk politik.

Gunnar Hökmark

delegationsledare för M i Europaparlamentet