Hoppa till innehåll

S till val på misslyckad politik- Artikel Gotlands Allehanda

  • av

Socialdemokraterna går till val på att ge EU makt över den svenska arbetsmarknaden samtidigt som de vill göra det svårare för människor att genom den fria rörligheten ta del av den europeiska arbetsmarknaden.

Vi moderater är varma vänner av Europasamarbetet, men vi anser inte att allt ska beslutas på EU-nivå. Arbetsmarknadspolitiken ska förbli nationell men Socialdemokraterna vill använda EU för att köra över den svenska Riksdagen.

I dagarna presenterade de förslag och politik för vad de kallar en hållbar tillväxt och full sysselsättning i Europa. Problemet är att de glömmer att det är i länder som de kritiserar, som Sverige och Tyskland där sysselsättningsgraden är som högst. Och i Frankrike som för den politik de hyllar växer arbetslösheten.

Förslagen och politiken är väl beprövad av socialister i Europa. I Frankrike, i Grekland, i Spanien och i Portugal för att bara nämna några länder som drabbats värst av den ekonomiska krisen.

Där ser vi tydligt resultatet av den utgiftspolitik som förts med enorm arbetslöshet som följd. En spenderpolitik som lett till ökat budgetunderskott, skenande räntor och sjunkande tillväxt. Inte till full sysselsättning eller hållbar tillväxt.

De länder som däremot klarat krisen bäst och som nu är på väg ur den anklagas av socialdemokraterna för att föra en misslyckad ”åtstramningspolitik”. Sverige, Tyskland, Estland och inte minst Lettland som i år förväntas ha den högsta tillväxten i Europa. Och vi ser hur Spanien, Portugal och Storbritannien, efter att ha lämnat spenderpolitiken, mödosamt tar sig ur den ekonomiska krisen.

Den från socialdemokratiskt håll hårt kritiserade ”högerpolitiken” med besparingar och reformer har visat sig fungera, däremot inte den politik som Socialdemokraterna på nytt föreslår ska bestämmas på EU- nivå för arbetsmarknaden i Visby som såväl i Vilnius.

Tanken på att införa en ny EU-myndighet för arbetsrätt är bara ett ytterligare exempel på att Socialdemokraterna tror att beslut fattas bättre i Bryssel än i Sverige och på svensk arbetsmarknad. Socialdemokraterna vill centralisera makten och vill skapa nya gränser. Det är illa både för svensk ekonomi och svenska jobb.

Gustaf Hoffstedt (M) Riksdagsledamot Gotlands län

Gunnar Hökmark, delegationsledare för M i Europaparlamentet och förstanamn i årets EU-val