Hoppa till innehåll

"S sviker svensk avtalsmodell"- debatt i Dagens Industri

DEBATT: S sviker svensk avtalsmodell

Det behövs ingen EU-lagstiftning för att skydda svensk arbetsmarknad från 65-timmarsvecka. EU-parlamentarikern Jan Anderssons (S) kamp för mer lagstiftning och mer Bryssel på den svenska arbetsmarkanden får bli en fråga för EU-valet, skriver Gunnar Hökmark (M), Olle Schmidt (FP)
EU-parlamentariker

Förkrossande enighet råder om att den svenska arbetsmarknadens regler och lagar ska utformas i Sverige, inte i Bryssel. Inte minst socialdemokrater har hävdat att de svenska kollektivavtalen inte får undermineras genom att någon annan än avtalsparterna beslutar om dem.

Därför är det anmärkningsvärt att det är svenska socialdemokrater som går i täten för att i EU-parlamentet i Bryssel lagstifta om arbetstider och hur jourtider ska bedömas och avlönas inom ramen för det så kallade arbetstidsdirektivet. Socialdemokraten Jan Andersson menar att frågor som vi i Sverige brukar hantera i förhandlingar på arbetsmarknaden i stället ska beslutas genom lagstiftning i Bryssel (DI debatt 12/1).

Arbetstidsdirektivets regleringar av jourtid har redan lett till stora problem inom svensk äldreomsorg, sjukvård och brandkårsverksamhet eftersom EU-lagstiftningen inte tar hänsyn till hur vi genom avtal under årtionden har reglerat denna fråga.

Därför har det i medlemsstaterna funnits en vilja att förändra och överlåta besluten om arbetstid och jourtid till medlemsstaternas beslutsfattande i de olika former som där används. För Sveriges del är det avtal mellan parterna. Det handlar därför inte alls om att öppna för 65-timmarsvecka, som Jan Andersson skriver, utan om var och hur dessa frågor ska beslutas.

Om de ska avgöras nationellt, beroende på nationella avtal, förutsättningar och arbetsmarknadstraditioner eller på EU-nivå. Våra lagar och våra avtal har vi i Sverige beslutat om utan att Bryssel har lagt sig i. Det har inte blivit 65-timmarsvecka. Kontentan av Jan Anderssons artikel är att han vill lagstifta i Bryssel om sådana frågor som han i andra sammanhang brukar anse självklart ska utformas inom ramen för avtal mellan arbetsmarknadens parter i Sverige.

Det innebär också att han öppnar för en utveckling som alltmer för över beslutskompetens över den svenska arbetsmarknaden till EU. Det är två fel i ett. Lagstiftning i stället för avtal. Bryssel i stället för svensk arbetsmarknad. Jan Anderssons påstående att detta är ett sätt att värna de svenska kollektivavtalen får bli en fråga för den kommande valkampanjen till Europaparlamentet.

Där Jan Andersson säger Bryssel kommer vi att säga Sverige och den svenska arbetsmarknadens parter.

Gunnar Hökmark (M), Olle Schmidt (FP)
EU-parlamentariker