Hoppa till innehåll

s sviker Europatanken

Socialdemokraterna sviker Europatankens mest grundläggande idé om att föra människor närmare varandra. Istället för att gå i täten för ett nytt och öppet Europa har socialdemokraterna valt att gå i täten för motsättningarnas och byråkratins Europa. Det är en skam för Sverige.

Friheten och öppenheten vinner alla på. Sveriges problem är inte människor som kommer hit med sin kunskap och utbildning för att arbeta. Det är en tillgång för oss. Vårt problem är att vi har övertunga välfärdssystem som missbrukas. Därför är det inte den fria rörligheten som skall motarbetas utan dem som missbrukar välfärdssystemen. Det sa moderaternas förstanamn i Europavalet riksdagsman Gunnar Hökmark, ordförande i konstitutionsutskottet, när han besökte Kristianstad på fredagen.

Det är inte den fria rörligheten som skall motverkas utan risken för missbruk av de sociala systemen. Regeringen försöker göra det motsatta. Det är som att man hellre värnar om system som medger missbruk än att bejaka att människor från övriga EU kan komma hit, arbeta och betala skatt.

Det är intressant att notera eftersom socialdemokraterna aldrig tidigare har lyssnat till varningar om att de sociala systemen kan missbrukas, vare sig när det gällt svenskar eller människor som på felaktiga grunder fått uppehållstillstånd i landet. Det faktum att personer med terroristbakgrund kunnat få del i det svenska välfärdssystemet borde vara ett större dilemma för regeringen än att arbetande EU-medborgare får det.

Det är nu, när Europa äntligen kan återförenas, som socialdemokraterna ser problem. Göran Persson har öppnat en fördämning både vad gäller synen på människor från andra länder och EU som visar att det socialdemokratiska partiet aldrig riktigt förstått Europatanken. Det är ett slag mot de politiker och de medborgerliga förväntningar i ansökarländerna som bidragit till 1990-talets reformtakt. Sverige borde gå i täten för en lika god utveckling i Europa som vi har sett de senaste 15 åren i stället för att ställa människor mot varandra. I socialdemokraternas Europa växer misstänksamhet och gränser fram istället för öppenhet och samarbete, sa Hökmark.