Hoppa till innehåll

S sprider desinformation – krönika i Opposition Skåne

Sverige står inför långsiktiga utmaningar om framtidens ekonomi, välfärd och trygghet. Under den rödgröna regeringen har vårdköerna fördubblats, den svenska ekonomin försvagats och brottsligheten ökat. Att Socialdemokraterna vill dölja konsekvensen av de egna förslagen och sprida felaktiga uppgifter om andra partier är ett underkännande av Socialdemokraternas egen politik.

Samtidigt som vårdköerna har blivit längre vill Socialdemokraterna genom krav på vinstförbud ta bort valfriheten i välfärden. Det skulle leda till en välfärdsnedrustning som tidigare inte har skådats i Sverige. Öppenvården som i dag består av 40% privata aktörer skulle tvingas stängas ned liksom skolor med höga studieresultat och fungerande äldreomsorgsverksamheter. Ändå hävdar Stefan Löfven genom rakt felaktiga påståenden att det är Alliansen som vill försvaga välfärden.

Löfven har i flertalet debatter gjort gällande att sänkta skatter leder till sämre välfärd, trots att både Alliansen och Göran Perssons regering sänkte skatterna och ökade skatteintäkterna. Trots att statsministern har fått detta påpekat för sig från flera håll. Sänkta skatter ger fler jobb och investeringar som i sin tur ger skatteintäkter som kan användas till vår gemensamma välfärd. Men för Socialdemokraterna är höga skatter viktigare än välfärd.

Löfven har försökt sätta bilden av att Alliansen vill sänka skatten med hundra miljarder, genom att addera ihop alla partiers förslag till en totalsumma. Nu vill både Moderaterna och andra allianspartier sänka skatten, men att slå ihop alla partiers önskemål och utpeka det som en samlad budget är både oseriöst och ohederligt, och det vet Löfven. Med samma logik skulle Alliansens skatteintäkter vara fyra gånger så hög som de andra partiernas. Skulle vi addera ihop de rödgröna partiernas utgiftsförslag skulle det innebära otänkbart höga kostnader.

Sverige behöver sänkta skatter, ökad konkurrenskraft och forskning av världsklass. Vi behöver fler poliser, bidragstak och hårdare straff för gängkriminella. Mångfald och valfrihet i välfärden, kortare köer till cancervården, kortare köer till specialistvården och en utbyggnad av den nära vården. Vi behöver ett starkt försvar med en internationell öppenhet och nära europeiskt samarbete. Men alla satsningar kräver också prioriteringar och bortprioriteringar.

Att Socialdemokraternas svar på dagens utmaningar mynnade ut i en familjevecka, som de själva inte kunde ge svar på hur mycket den skulle kosta, visar bara hur vilse man är i sina prioriteringar.

När den egna politiken inte räcker till tar man till lögnen som vapen. Lögnen som Löfven använder när han talar om skatter i relation till välfärden. Som partisekreterare Rådström Baastads tog till i ett brev till sina partimedlemmar där hon hävdade att Moderaterna skulle ”lagstifta om sänkta löner för invandrare”. Som socialdemokrater runt om i landet har använt för att sprida desinformation om Moderaterna i sitt valmaterial på andra språk.

Förhoppningsvis ser väljarna igenom detta. Moderaterna behöver inte använda osanningar för att föra fram sin egen politik.