Hoppa till innehåll

S och Frankrike

Kvällens debatt i Frankrike inför presidentvalet visar på en nation i stora ekonomiska och politiska bekymmer men också på den omedelbara risk för europeisk stabilitet som en seger för Hollande skulle innebära. Den frånvaro av reformpolitik som åren med Sarkozy har inneburit måste ställas mot de reformer som Hollande lovar att genomföra och som handlar om kortare arbetstid, lägre pensionsålder och högre utgifter. I ett Europa i kris är detta att medvetet fördjupa krisen.

Sarkozy förtjänar kritik för det han inte gjort, och det bör noteras att han har försökt och delvis lyckats kontrollera budgetunderskottet, men den europeiska socialdemokratins tystnad inför en fransk upprepning av Mitterands katastrofpolitik i början på 1980-talet är skamlig. Den kommer att drabba alla de mest utsatta grupperna i Frankrike men också underminera återhämtningspolitiken i hela södra Europa.

Mitterands katastrofpolitik genomfördes i ett i övrigt stabilt Europa. Nu vill Hollande upprepa detta i ett Europa som står på kanten till en än djupare kris. Det är obegripligt och det är obegripligt att socialdemokrater allt från Marita Ulvskog till Stefan Löfven inte vågar säga ifrån mot ett dramatiskt hot mot europeiskvälfärd. Gunnar Wetterberg gör samma reflektion i Expressen. Värt att läsa.

Socialdemokratins tystnad inför vad som kan bli en katastrof av grekiska magnituder kan bara förklaras av att man inte ser hotet utan snarare ser Hollandes politik som en väg ut ur krisen. Det säger därmed något om den politik man själva vill föra.

Lettland har i går graderats upp på grund av en politik som står i rak motsats till vad socialdemokrater nu agerar för. Därmed minskar ytterligare trycket på räntorna samtidigt som tillväxtförutsättningarna kommer på plats.

Socialdemokraternas allierade Vänsterpartiet föreslår däremot ökade skatter som de tror ska ge 120 000 nya jobb. En enkel lösning vore då att höja skatterna ännu mer. Visserligen innebär ökade bankskatter mindre utlåning och färre investeringar men Vänsterpartiet tror säkerligen att höjda skatter ger fler jobb. Så länge Löfven inte säger ifrån om detta hjälper det inte att han säger sig vilja föra en tillväxtpolitik. Vänsterpartiets hot mot jobben måste hanteras om socialdemokraterna menar allvar med allt annat man nu lovar.