Hoppa till innehåll

S kan inte fly ansvaret för sin egen politik

  • av

SvD debatt, publicerad den 21 januari 2024

Decemberöverenskommelsen 2014 gick rakt emot den parlamentariska demokratins mest grund­läggande förutsättning: att regerings­makten ska ha ett stöd för sin politik i parlamentet. Trots att det fanns förutsättningar för en borgerlig regering valde de borgerliga partierna att bortse från de väljare som hade röstat på SD och gav därigenom Social­demokraterna regerings­makten.

Resultatet blev en regerings­politik som en majoritet av väljarna inte ville ha och som inte kunde korrigeras av en politisk majoritet i riksdagen, samt vad värre var; en regerings­politik som inte var rustad att möta de omvälvande förändringar som präglade Sverige och omvärlden.

I Sverige var det den snabbt växande kriminaliteten, de stora flykting­strömmarna och den fördjupade segregationen. I Europa flyktingvågen och Rysslands invasion av Ukraina, som borde ha lett till ett stärkt försvar – i stället för en fortsatt gradvis utfasning av förmåga – och en diskussion om ett svenskt Natomedlemskap. Men allt detta förnekades och förkastades i de skarpaste ordalag.

Den rödgröna regeringen kom att föra en politik såsom om inget av detta fanns.

Den första utrikespolitiska åtgärden var att i strid med riksdagens majoritet erkänna Västbanken under Fatahs ledning och Gaza under Hamas diktatur som en självständig stat förmögen att kontrollera sitt territorium och leva upp till internationell rätt. Ett andra steg var kampanjen för att vinna en svensk plats i FN:s säkerhetsråd – där erkännandet av Palestina var en viktig del för att vinna stöd från auktoritära regimer i arabvärlden – och som kom att präglas av kohandel med en lång rad olika diktaturer världen över. Det välkända regerings­besöket i Iran, med slöjbeklädda svenska statsråd i möten med en regim som betraktar människor av kvinnligt kön som andra klassens medborgare, blev litet av ett rekord i pinsamhet.

I inrikespolitiken kom den tydligt deklarerade avsikten från samtliga av de rödgröna partierna att påbörja avvecklingen av kärnkraft att spela stor betydelse. Man sade stopp för nya reaktorer, klargjorde att nuvarande skulle fasas ut och såg till att förutsättningarna för elproduktion missgynnade kärnkraft och gynnade vindkraft. Styrelsen i Vattenfall byttes ut och det fanns ingen oklarhet om regeringens vilja i denna fråga. Och resultatet blev att fyra reaktorer stängdes ned, till priset av en enorm kapital­förstörelse och regelbundna störningar i elförsörjningen. Allt detta firades som en av regeringens största bedrifter i numera borttagna inlägg på sociala medier .

Arbetslösheten skulle bli lägst i Europa genom tillsättandet av en ”industri­kansler” och en ”innovations­katapult”. Inget av detta skedde, i stället sköt de offentliga bidragen till hushållen i höjden med konsekvens att jobbpolitiken urholkades.

Trots en förändrad omvärld avvisades alla krav på åtstramningar i migrations­politiken, med motivet att i ”vårt Europa byggs inga murar”. Statsrådet Morgan Johansson försökte hävda att de siffror på flykting­invandring det talades om i själva verket var mycket små – även om det kommer 100 000 om året så är det inte mer än 1 procent av vår folkmängd, sade han. Social­demokraterna hävdar nu att man i själva verket stod för en stram invandrings­politik och att det var den tidigare regeringen som bär ansvaret.

Man kan självfallet ha synpunkter på den migrations­överenskommelse som tillkom 2011, jag tillhörde dem som var kritiska, men vi hade inte då de flykting­strömmar som blev verklighet 2015. Social­demokraterna var inte bundna av ett beslut som fattats flera år tidigare och det fanns stöd i oppositionen för, och krav på, ändring om man hade velat ändra kurs.

Likaså avvisades varje diskussion om hur segregation och utanförskap drev fram en växande kriminalitet – som enligt Brå tog fart just 2014 – som utslag av rasism. Regeringen förnekade behovet av åtgärder mot kriminalitet, hävdade regelbundet att den i själva verket var på väg ner. Och de som väckte frågor om klanvälden, heders­förtryck och kusin­äktenskap anklagades för fördomsfullt fiskande i grumliga vatten.

På alla dessa områden skyller Social­demokraterna numera det som blev fel, och det var det mesta, antigen på tidigare regeringar, koalitions­partners eller folk i gemen, med fraser som att ”vi var väl alla litet naiva”.

Om inte den regering som regerade landet hade ansvar, vem hade det då? Vem ska väljarna hålla ansvarig när det gäller en politik som Social­demokraterna nu själva tar avstånd ifrån?

I en demokrati handlar politisk maktutövning inte bara om att ta ansvar utan också om att bära ansvar och lämna till väljarna att fatta sina val utifrån detta. Det var ju Social­demokraterna som hade regerings­makten och grundlagen är tydlig: regeringen styr riket.

Den rödgröna regeringen hade förvisso ett parlamentariskt stöd genom de partier som överlät regerings­makten till den, men den hade inte en politik som hade stöd i parlamentet. Det är detta som gör den nuvarande social­demokratiska flykten från ansvar för den politik man förde under två mandat­perioder som så anmärkningsvärd. Man flyr både ansvaret som man hade som regering under dessa åtta år men man flyr också ansvaret för den politik man förde.

Dessa år har skadat Sverige både vad gäller samhälls­utveckling och vad gäller förtroendet för den parlamentariska demokratin. Den flykt från ansvar för den faktiskt förda politiken som Social­demokraterna nu präglas av riskerar att göra detta än värre. Det riskerar att skada förtroendet för demokratin som sådan.

Den debatt som Social­demokraterna nu själva har skapat genom att förneka sin roll i den politik som fördes handlar därför inte om käbbel om det förgångna, utan om hur vi i nuet och framöver ska se på det politiska ansvaret.

Socialdemokraterna kan inte genom en konkurs­förklaring av den egna politiken fly det ansvaret. Framför allt måste man ge besked om och på vilket sätt man är beredd att i framtiden ta politiskt ansvar. Väljarna har nämligen rätt att veta om Social­demokraterna på de områden man nu flyr ansvar har en annan politik eller bara vill förneka ansvaret för konsekvenserna.

Gunnar Hökmark, ordförande i tanke­smedjan Frivärld och tidigare Europa­parlamentariker (M)