Hoppa till innehåll

S hotar industrijobben- Artikel Västerbottens- Kuriren

Socialdemokraterna bör nu ge besked om sin framtida energipolitik, och om de vill ha en svensk energipolitik som värnar den svenska energiintensiva industrin. I sin plattform inför Europavalet klargör Stefan Löfven och Marita Ulvskog att de vill att EU ska detaljstyra svensk energipolitik.

Förutom att detta blir ett ingrepp i den svenska riksdagens kompetens och rätt att besluta om energipolitikens inriktning innebär det också ett så detaljerat krav på utvecklingen av förnyelsebara energikällor att det förutsätter avveckling av kärnkraft.

För oss moderater är det självklart att den europeiska klimatpolitiken ska bygga på ett ambitiöst och trovärdigt mål för att minska CO2 utsläppen med minst 40%. Därmed kan vi visa andra länder och regioner i världen att en ambitiös klimatpolitik kan förenas med ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling.

Men socialdemokraterna vill inte ha ett överordnat och prioriterat mål för att minska utsläppen. De vill istället att EU ska detaljreglera hur det ska gå till. De vill detaljreglera energieffektivisering i Bryssel, inte bara när det gäller vilka mål som vi ska sätta utan också hur det ska gå till i varenda del av Sverige.

De vill dessutom att EU ska sätta ett bindande mål för förnyelsebara bränslen, vid sidan om målet för att minska koldioxidutsläppen vilket innebär att målet för Sverige sätts så högt att det förutsätter att klimatvänlig och billig kärnkraft måste avvecklas. Det gemensamma målet förutsätter nämligen att länder som Sverige, liksom i dag, tar på sig en större börda.

Det innebär att EU styr över den svenska energipolitiken med detaljerade mål att de tvingar fram en avveckling av billig kärnkraftsel. Istället kommer elpriset att bestämmas av de förnyelsebara energikällorna med väsentligt högre priser än kärnkraften.

Självklart slår detta mot en redan hårt utsatt svensk energiintensiv industri i Sverige. Det handlar om drygt 400 000 jobb med tyngdpunkt i de delar av Sverige där arbetsmarknaden i övrigt är begränsad. Varför ska EU detaljstyra svensk energipolitik?

Varför ska EU-beslut tvinga fram högre elpriser utan att det minskar CO2 utsläppen? Varför ska inte målet att minska CO2 utsläppen vara överordnat och hanteras av Sverige och andra medlemsstater utifrån skilda förutsättningar? Varför ska svenska jobb hotas för att S vill detaljstyra i Bryssel? Varför inte låta Sveriges riksdag fatta beslut om den svenska energipolitikens utveckling? Stefan Löfven och Marita Ulvskog har mycket att svara för när de låter EU bestämma över den energiintensiva industrins villkor i Sverige.

Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M) riksdagsledamot Västerbottens län

Gunnar Hökmark (M) delegationsledare för M i Europaparlamentet och förstanamn vid årets EU-val