Hoppa till innehåll

S ger efter för vänstern

Vänsterpartiets förmåga att domptera den socialdemokratiska utrikespolitiken har nu lett till att riksdagen gjort frågan om folkmord till en politisk majoritetsfråga. Det överensstämmer väl med hur vänsterpartister tycker att rättutövning ska ske, nämligen genom domstolar. Men det leder också till att en historisk konflikt och vad som av alla vetenskapliga bedömare anses ha varit vad vi i dag kallar folkmord nu återuppstår 95 år senare som en del av motsättningar mellan Armenien och Turkiet. Det är inte Sveriges riksdag som gör det självfallet, det finns så många i denna region som vill göra det ändå, men riksdagens majoritetsbeslut med en röst stärker de krafter som söker motsättning istället för försoning.

 Det är också den inställningen som motståndarna till Turkiets medlemskap i EU söker göra, liksom de krafter som i Turkiet hellre vill spela på historiens motsättningar.

 Socialdemokrater har tidigare inte ansett att detta ska vara en riksdagsfråga. Nu gav man efter för vänstern. Det ledde inte till att Sveriges förmåga att bidra till försoning och integration stärktes.