Hoppa till innehåll

S – ge besked om EU:s budget – artikel i Göteborgs-Posten

  • av

Socialdemokraterna har två olika inställningar till EU:s budget. En på hemmaplan och en i Bryssel. Det är nu dags för Stefan Löfven och Magdalena Andersson att ge tydliga besked till svenska folket om var S står i denna fråga, skriver Anna Kinberg Batra och Gunar Hökmark (M).

I dag, tisdag, diskuterades EU:s budget i Sveriges riksdag när statsminister Fredrik Reinfeldt återrapporterade från förra veckans toppmöte där EU:s stats- och regeringschefer enades om EU:s långtidsbudget. För svensk del var detta i mångt och mycket en framgång. För första gången sedan Sverige blev medlem i Europeiska unionen minskar nu den totala budgetnivån. Anslagen till tillväxtfrämjande åtgärder som forskning och infrastruktur kommer att höjas betydligt samtidigt som jordbruksbudgeten kommer att minskas och reformeras.

Sverige har framgångsrikt värnat en substantiell rabatt på EU-avgiften. Tillsammans med att budgetens storlek överlag minskar leder detta till att den svenska EU-avgiften sjunker, inte bara i förhållande till EU-kommissionens första mycket omfattande förslag utan även i förhållande till dagens nivå.

Nyckel till ett starkt Europa

En ansvarsfull ekonomisk politik är nyckeln till att Europa ska kunna hantera dels den rådande krisen och dels kunna stärka Europas förmåga att möta de utmaningar som en ökande global konkurrens medför. I processen fram till förhandlingarna har det funnits samsyn i Sveriges riksdag, vilket inte minst visats vid Finansutskottets möten, om inriktningen för förhandlingarna.

Nu är det dags för Socialdemokraterna att ge besked om hur de kommer att agera i den fortsatta processen. Framförallt hur de kommer att ställa sig när Europaparlamentet om några veckor håller en omröstning om den nu liggande budgetuppgörelsen.

Skattebetalarna har rätt att veta

Stefan Löfven och Magdalena Andersson har i kraftiga ordalag ställt krav på att budgeten bör reformeras och att den svenska rabatten bör värnas. Det är nu viktigt att Socialdemokraterna står upp för denna linje. Inte minst i ljuset av de krav som förts fram om att Europaparlamentets omröstning ska ske i hemlighet samt att majoriteten i Europaparlamentet länge förespråkat en större budget som skulle riskera att höja den svenska EU-avgiften. Svenska skattebetalare har rätt att veta var deras valda företrädare står i frågan om nivån på såväl EU:s budget som den svenska EU-avgiftens storlek.

Exempelvis stod den socialdemokratiske europaparlamentarikern Göran Färm bakom en större budget, och med det en högre svensk avgift, när Europaparlamentet höll en rådgivande omröstning under hösten. Resterande socialdemokratiska ledamöter valde att avstå. Det är alltså så att de socialdemokratiska ledamöterna i Europaparlamentet står bakom större utgifter eller inte har kunnat ta ställning till hur de vill prioritera när det gäller hur svenska skattebetalares pengar ska användas.

Vi arbetar på olika politiska arenor och står upp för att Europa behöver en budget som bygger på en ansvarsfull ekonomisk politik. Det är något vi verkar för i riksdagen såväl som i Europaparlamentet. Den budget som Fredrik Reinfeldt har varit med att förhandla fram är bra för Europa och bra för Sverige. Budgetens innehåll har reformerats för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och stärkt konkurrenskraft samtidigt som vi värnar de svenska skattebetalarnas pengar.

Anmärkningsvärd åsiktsskillnad

Det är anmärkningsvärt att det verkar finnas en åsiktsskillnad mellan den socialdemokratiska partiledningen, som talat om en stram EU-budget, och deras europaparlamentariker som antingen röstar för ökade utgifter eller inte verkar kunna ta ställning i denna centrala fråga. Det är nu dags för Stefan Löfven och Magdalena Andersson att ge tydliga besked till svenska folket. Står socialdemokraterna bakom den budget som EU:s stats- och regeringschefer enades om i fredags och kommer socialdemokraterna se till att deras europaparlamentariker står upp för denna linje? Eller är det så att socialdemokraterna i Stockholm talar om ansvar medan socialdemokraterna i Bryssel står för ökade utgifter på de svenska skattebetalarnas bekostnad?

Anna Kinberg Batra (M)

gruppledare i riksdagen

Gunnar Hökmark (M)

ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp, EPP-gruppen