Hoppa till innehåll

Rysslands utveckling undergräver andra länders

Rysslands utveckling smittar av sig på andra länder i form av mutor och ökat beroende till ryska makthavare. Det gäller både de länder som lever under ryska påtryckningar men också där ryska företag utvecklar viktiga positioner.
En internationell studie om mutor som ett led affärsverksamhet pekar i dag ut Ryssland som det land som är värst i denna bemärkelse.

Det är inte konstigt eftersom den logik som driver den ryska maktutövningen är en blandning av privat egennytta och kamp om personlig makt snarare än en öppen demokratisk process. Det var om detta och mycket annat i den ryska utvecklingen som kvällens diskussion över en middag med Michail Chodorkovskys advokat och företrädare Robert Amsterdam handlade om. Med på middagen var också Chodorkovskys mor som får träffa sonen en gång i månaden efter en resa på 600 mil.

Sättet som det ryska rättssystemet fungerar på, och hur en politisk fånge som Chodorkovsky behandlas, säger mycket om de värden som präglar dagens Ryssland, men också om det intresse som makthavare i Kreml har att slå vakt om förmögenheter och makt. Personliga intressen vävs samman med nationella intressen och politisk fernissa.

Men det innebär också en annan sak. Rysk politik och inte minst rysk utrikespolitik beror på en annan rationalitet än vad som kan vara bäst för Ryssland och snarare mer vad som är bra för dagens makthavare. Och därför vill de heller inte lämna ifrån sig makten. Då lämnar de också närheten till penningflöden och riskerar dessutom att av andra makthavare drabbas av det öde som drabbat Chodorkovsky.