Hoppa till innehåll

Ryssland vill splittra upp den europeiska energima

När Ryssland i går på nytt förklarade att man stänger gaskranarna till Ukraina och underkänner det avtal man tidigare godkänt är det ett uttryck för hur man använder sin makt över distributionen av gas till Europa. Det har vidare syften än att bara visa att man har kontroll över gasen. Man vill också driva fram en utveckling där Europas länder prioriterar bilaterala avtal med Ryssland på bekostnad av den gemensamma energipolitiken. Det är därför som Putin nu lyfter fram konflikten, som man själv drivit fram, som ett argument för gasledningen i Östersjön. Därmed blir en ledning som går direkt till Tyskland, utan någon omväg. Därmed blir det lättare för Ryssland att öka trycket på Ukraina, Bulgarien eller varje annat land utan att det drabbar Tyskland eller Frankrike. På det viset splittrar man upp de europeiska staternas energipolitiska intressen till förmån för ökat beroende till rysk utrikespolitik.