Hoppa till innehåll

Ryssland utnyttjar Slite hamn – krönika i Norrköpings-Tidningar

Under lång tid var det en politisk föreställning att Sverige inte kunde bli utsatt för krig eller väpnade angrepp. Först när Ryssland invaderade Ukraina, ockuperade och annekterade Krim kom, trots många års rysk upprustning och aggressiv politik, en partiell förståelse för att även vi lever i en svår tid.

I dag är Östersjön ett av de områden i Europa där rysk aggression och provokation kommer som mest till uttryck. I luften, på havet och under ytan. Aktiv desinformationsverksamhet samtidigt som man stöder extrema partier och rörelser, underblåser nationalistiska och främlingsfientliga strömningar och legitimerar intolerans mot alla dem som i ett öppet samhälle ska mötas av just öppenhet.

Den ryska energipolitiken är en medveten del i den ryska säkerhetspolitiska strategin. Man söker monopolisera och dominera marknaden för fossilgas. Därigenom skapar man ett påtryckningsmedel gentemot de länder som är som mest beroende av naturgas för sin energiförsörjning. Nord Stream II är ett led i denna politik. Det är den andra ledningen på Östersjöns botten för att distribuera gas till Europa. Inte av kommersiella skäl utan att för att kunna gå runt Ukraina och därmed öka utrymmet för att destabilisera landet än mer utöver den krigföring man redan ägnar sig åt.

Genom gasledningen ser Ryssland det som att man utvidgar sitt legitima intresseområde. Det är inte förenligt med internationell rätt men vi vet att Ryssland inte agerar i enlighet med internationell rätt.

Samtidigt vet vi att Gotland har blivit allt viktigare i det säkerhetspolitiska spelet kring Östersjön.

En konflikt där Ryssland hotar de baltiska staterna kräver Nato-förstärkningar, som i sin tur kan hindras genom ryska vapen på Gotland.

I hamnen i Slite har Ryssland genom statliga Gazprom, som är en förlängd arm av Kreml, fått bygga en egen hamn. Man har ett eget avspärrat område med stabila kajer och vägar med stor bärkraft. Hamnen är byggd av ett ryskt statligt företag, för Gazproms utläggning av gasledningen.

Men den är också en hamn som kan användas för det som vi har anledning att vara mest bekymrade för. Många små gröna män som med tunga pansarfordon tar sig vidare för att kontrollera en del eller hela ön. Innan svenskt försvar kan gripa in. Detta utan att hamnen kan sprängas som andra svenska hamnar med sprängfickor.

Det finns många skäl för Sverige att agera mot Nord Stream II inom ramen för EU. Regeringen har nu sagt att man ska göra det.

Men det finns inget skäl för Sverige att låta den ryska staten disponera en hamn och ett hamnområde på en av Östersjöns mest strategiska platser, som man i händelse av krig kommer vilja besätta.

Regeringen bör säga nej till att Gazprom får fortsatt investera och utnyttja Slite hamn.