Hoppa till innehåll

Ryssland sätter tryck på Europas demokratier – artikel i Örnsköldsviks Allehanda

  • av

Det vi ser runt Rysslands gränser visar hur viktigt det är att Europa hävdar demokrati och frihetens värden i våra grannländer, skriver Gunnar Hökmark, vice ordförande och talesman i grannskapspolitiken för EPP-gruppen i Europaparlamentet.

Valresultatet i Georgien sätter fokus på hur Europa utvecklas. Bortom skuldkrisen riskerar vi att förlora viktiga slag om demokrati och öppenhet i grannländerna.

För några år sedan fanns hoppet att Vitryssland skulle ta åtminstone små steg för att underlätta samarbete med EU. Det var inga förhoppningar om en snabb omvandling utan snarare om att en dialog skulle både locka och tvinga den vitryska diktaturen till större öppenhet och tolerans mot opposition, och att respektera landets egna vallagar. Det hoppet har den allt brutalare regimen Lukasjenko släckt.

Valet i Ukraina 2010 sågs som en milstolpe i landets demokratiska utveckling. Tyvärr utnyttjade valets vinnare, Viktor Janukovytj, makten till att centralisera och kontrollera landet för att sedan fängsla oppositionsledaren Julia Timosjenko, och knyta banden till Moskva tätare. I dag är Ukraina rättslöst med maktkoncentration till gamla strukturer och ryska ekonomiska intressen.

Motsättningarna mellan Azerbajdzjan och Armenien leder till fördjupad diktatur och rättslöshet. Azerbajdzjans diktatur stärks, visserligen med geopolitisk närhet till Europa men allt längre från demokrati. Armenien blir allt mer beroende av ryska maktstrukturer. Lilla Moldavien är på rätt väg men ännu dominerat av korruption och ryska intressen, och med rysk trupp i Transnistrien. Och det stora och inflytelserika Rumänien är i en pågående demokratisk kris. Georgien var länge ett ljus i mörkret. Kamp mot korruption. Självständighet mot den ryska regimen. Marknadsekonomiska reformer. En tydlig vilja att utveckla demokrati och rättstat. Valsegern för en oligark, som gjort sin förmögenhet i Ryssland och under Putins tydliga gillande, sätter stora frågetecken för fortsättning-en. Gemensam nämnare är Ryssland och Putinregimen. Rysslands har också maktanspråk gentemot Serbien, de baltiska staterna och som vi såg för några månader sedan också i Finland.

Ryssland ökar sitt inflytande över närområdet, bland annat med energipolitik och investeringar knutna till ryska maktföretag.

Valet i Georgien belyser slaget om demokrati i Europa, som vi inte kan vara likgiltiga inför. Varje förlust riskerar att leda till nya krav och försvagar demokratin som modell i de länder som, 20 år efter Sovjetunionens fall, bygger sin framtid. Det vi ser runt Rysslands gränser visar hur viktigt det är att Europa hävdar demokrati och frihetens värden i våra grannländer. Framgångar för demokratin i vårt grannskap stärker säkerheten för oss, bak-slag drabbar även oss.

Publicera Örnsköldsviks Allehanda den 18 oktober.