Hoppa till innehåll

Ryssland och Europa

I tisdags och onsdags gästades European Enterprise Institut av den tidigare ryske premiärministern Mikhail Kasyanov. Han är en av de ryska politiker som aktivt utmanar och kritiserar den förda ryska politiken under Putin.

Hans kanske största kritik handlar om hur Ryssland har kommit att använda exporten av gas till politisk utpressning. Det är ingen ny företeelse. Så gjorde Ryssland mot de baltiska staterna efter friheten genom att man plötsligt höjde priset radikalt. Det kan dock sägas ha varit ett inslag av den övergång till marknadsekonomi som präglade Jeltsintiden.

Även på senare år har de ryska energitillgångarna använts för politiska syften. Det har gällt Polen, Georgien och nu senast i år gentemot Ukraina. Det var en utpressning som också omsattes i verklig handling på ett sätt som märktes långt ner i Italien. Så beroende är Europa av rysk gas.

Problemet är egentligen inte det europeiska beroendet till ryska energileveranser utan att ett Ryssland som utvecklas i fel riktning, bort från demokrati, kommer att föra en utrikespolitik som är präglad av samma värderingar som den politik man för mot sina egna medborgare. Ett Ryssland som är slutet och där företagande och energileveranser är en arm av den ryska staten istället för självständiga och konkurrenter kommer att vara en farlig granne.

Ett demokratiskt Ryssland som är öppet, demokratiskt och tillämpar marknadsekonomi kommer att vara en partner att lita på. Därför handlar synen på den Europeiska energipolitiken inte bara om europeisk energiförsörjning utan också om vårt förhållande till Ryssland.

EU har all anledning att ställa samma krav på ryska företag som verkar i Europa som vi gör på amerikanska. Microsoft är ett om man uttrycker det försiktigt betydande amerikanskt företag som likväl tvingas svara inför EU-kommissionen i frågor som gäller hur man tillämpar europeisk konkurrenslagstiftning. Samma krav har EU anledning att ställa på ryska företag.

Kan det leda till en utveckling där monopol och politisk styrning leder till konkurrens och mångfald bidrar man också till den ryska utvecklingen. Det är viktigt. Det är svårt att förstå europeisk historia utan att se den roll som Ryssland har spelat och det kommer att vara svårt att förstå europeisk framtid utan att se vilken roll det moderna Ryssland spelar.

Ett demokratiskt Ryssland kommer vara en tillgång och en god partner. Ett Ryssland som använder energiresurser för att påverka sina grannars politik och för politisk utpressning kommer vara ett Ryssland som saknar partners. Därför är det viktigt att möta ryska politiker som Kasyanov. Oavsett hur han kommer att lyckas inför det kommande presidentvalet bör han och andra veta att Ryssland kan få vänner men kan också isolera sig från sina grannar.