Hoppa till innehåll

Ryssland och ett nytt kallt krig- Artikel Norran

Det blir de farligaste krafterna som tar greppet över den politiska utvecklingen.

President Vladimir Putin gör genom sin politik Ryssland till en brutal våldsmakt. Han vrider det ryska samhället i riktning mot nationalism och intolerans, samtidigt som han klargör att internationella avtal och internationell folkrätt inte står emot det han definierar som ryska intressen. Därmed har Putin slagit fast att varje land, som har en rysk befolkning, inte bara ligger i den ryska intressesfären, utan också befinner sig beroendeställning gentemot Moskva och under risk för rysk invasion.

Det blir nu de farligaste krafterna i Moskva och i Ryssland som tar greppet över den politiska utvecklingen. En nationalism och tro på rysk överhöghet som snarare bygger på det etniska än folkrätt och internationell lag. Den korrumperade ryska regimen erkänner inte längre internationell rätt. Det placerar Ryssland i en särställning i Europa – liksom i världssamfundet.

Ryssland har de senaste åren drivit en kraftfull påverkanspolitik med ekonomisk krigföring, korruption och strategiska investeringar, militära hot och löften till auktoritära regimer om att slippa kraven på demokrati från Europa.

Armenien tvingades vända bort från vidare Europasamarbete efter en rysk kombination av hotfull övertalning och ekonomiska och militära hot. Georgien har utsatts för krig och ockupation med politisk destabilisering och rysk inflytandepolitik. Moldavien utsätts för hot om förlorat territorium, där ryska ”fredstrupper” redan finns på plats, och lever under ständigt blockadhot. Vitryssland har i praktiken förvandlats till en korrumperad lydstat. Och nu Ukraina där Ryssland har försvarat den mest korrumperade regimen i Europa för att vinna ökad kontroll över dess territorium och politiska inriktning.

Det är en ny järnridå som Ryssland försöker sänka framför europeiska städer och länder, för att bakom den lämna fältet fritt för maktmissbruk och obskyr maktutövning, där mänskliga fri- och rättigheter är en restpost för den korrumperade makten. Men det är också en ridå som man använder för att bakom den föra en politik som påverkar andra länders ekonomiska och politiska förutsättningar framför ridån.

Med den logik som Vladimir Putin nu använder sig av, för att definiera ryska intressen, står inget land med rysktalande befolkning utan risk för en rysk intervention och ett ryskt maktspråk. Inte heller något land med vad regimen Putin definierar som ryska intressen i övrigt går fritt från det hot som han nu lanserar.

Putin har försatt Ryssland i ett kallt krig med hela sitt grannskap och med Europa. Han förstör Rysslands möjligheter till civilisering och modernisering.

Putins Ryssland står för brutalism och korrumperad maktfullkomlighet där föraktet för homosexuella och andra etniska grupper än de ryska släpps fritt. Det är ett aggressivt och nationalistiskt Ryssland som tar nya steg i sin utveckling. Det är illa för Ryssland, för Rysslands grannar och för Europa.

Gunnar Hökmark (M)
vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen