Hoppa till innehåll

Ryssland och Estland

[BILD1]Upploppen i Tallinn väcker uppmärksamhet även i internationella media. BBC har på sin hemsida ett större reportage. Ett sovjetiskt monument upprättat 1947 som ryssar hävdar symboliserar befrielse från Nazityskland innebär för alla andra, också för Estlands ryska medborgare, början på en brutal diktatur med deporteringar och avrättningar. Den befrielse som några ryssar talar om ledde i vart fall inte till någon frihet, vare sig för ryssar eller ester. Däremot var den början på en rysksovjetisk diktatur över Estland. Och de som nu driver upploppen försöker självfallet väcka konflikten mellan det ryska och det estniska snarare än att hävda att den sovjetiska inmarschen ledde till någons frihet. Det finns all anledning att se dessa upplopp som ett led i hur Ryssland nu under Putins ledning söker uppväcka nationalistiska strömningar även utanför Rysslands gränser samtidigt som ryska intressen inom ekonomi och näringsliv verkar för ett ökat ryskt inflytande. Inte minst det ryska utrikesdepartementets snabba uttalanden är ett uttryck för att detta också handlar om Ryssland i Estland. Inte bara om ryssar i Estland.