Hoppa till innehåll

Ryssland, Kroatien och TV

Två olika val under gårdagen. Det ryska som var manipulerat och som har innehållit grava övertramp mot opposition och oberoende valövervakare. Och som väntat blir det trots en tillbakagång för Putinregimens maktparti inget skifte. I Kroatien anses valet ha gått föredömligt till och leder nu till ett maktskifte. Det är ett uttryck för att det moderna Kroatien, snart medlem nr 28 i EU är en stabil demokrati, och där skiftar majoriteter. Till skillnad från Ryssland. Och för Kroatien tar det hela sig ett uttryck i att anslutningsfördraget skrivs under här i Bryssel på fredag.

En dag som främst fokuserats på telekomfrågor och frågor om hur mycket gränsöverskridande telefonsamtal ska kunna kosta. Kommissionen har lagt ett förslag om roamingreglering som är väsentligt bättre än tidigare prisregleringar eftersom man öppnar upp för mer konkurrens när det gäller samtal och datatjänster från utlandet. Samtidigt sitter man fast i ett tänkande om att reglera priser på konsumentnivå som redan har fått en motsatt konsekvens mot den man vill, priserna har nämligen stannat på den beslutade nivån.

Den traditionella televisionen kommer att vara död om 5 år, förutspår Credit Suisse i en rapport om TV-mediets framtid. Det innebär inte att vi inte kommer att se på TV men däremot att vi inte kommer att se på program på den tid då de sänds, kanske för att de inte sänds alls, bara finns tillgängliga.

Den fasta telefonin har på samma sätt fått en allt mindre betydelse gentemot den mobila. Och kommer att få.

Likväl är det svårt för oss att tänka på TV som något annat än en utsändning via etern, trots att de allra mesta utsändningar sker via satelit eller kabel. Vi följer fortfarande vad som sänds i olika kanaler istället för att utgå från de program vi vill se. Och kanaler försöker ha ett programutbud som ger tittaren vad hon eller han vill ha. Men allt mer av TV, liksom andra media, kommer att tas ner, genom att vi surfar och tittar eller laddar ner, när vi själva vill.

Det är egentligen bara vår vana som hindrar detta. Men det är en vana som har nog så stor betydelse för debatten och besluten kring hur vi använder spektrum och frekvenser inför framtiden. De flesta TV-bolag kämpar för att behålla de frekvenser de har i dag, och motverkar att vi öppnar upp fler frekvenser för mobil datatrafik. På det viset hindras den moderna teknologin för TV, via internet och mobila lösningar, till fördel för föreställningen om TV som det var när vi slog oss ner för att följa vår favoritkanal.

Min avsikt är att ytterligare lägga förslag om att frigöra fler frekvenser för att vi den vägen ska kunna bli av med allt vad som heter gränsöverskridande samtal. Sådana förutsätter nämligen gränser, som vi med modern teknologi växer ifrån, ifall vi använder den och inte hindras av en syn på TV-sändningar som sitter fast i det gamla.