Hoppa till innehåll

Ryssland hotar Estland

Det är en väpnad militär handling mot en suverän stat som Ryssland begått mot Estland när ryska specialstyrkor kidnappade den estniske säkerhetspolisen Eston Kohver på estniskt territorium. Det är en handling som står i strid med internationell rätt och respekt för ett lands territoriella integritet. När Eston Kohver nu har dömts till 15 års fängelse blir det ytterligare ett led i en rysk aggression mot Estland och ytterst mot de baltiska staterna. Det är Moskva som nu vill säga att gränser inte är ett hinder för rysk militär.

De ryska påståendena om att Kovher beväpnad med en pistol och med 5000 euro tillfångatogs på ryskt territorium ska ses mot bakgrund av att Kreml konsekvent använder sig av osanningar och lögner för att ge sig själv friheten att göra vad man vill mot sina grannländer. Straffet på 15 år visar att det inte finns någon proportion ens till det påstådda brottet.

Kidnappningen på estniskt territorium visar än en gång att andra länders suveränitet och territoriella integritet inte är något som står i vägen för rysk maktutövning och för väpnade insatser. Rysk aggression i dag måste kunna mötas med en förmåga att slå vakt om territoriell integritet, inte bara med en framtida förmåga att möta em än mer upprustad rysk krigsmakt.

Det gäller i allra högsta grad för de baltiska staterna. Därför bör de få vårt stöd och det är också i det perspektivet deras Natomedlemskap ska ses. Det är inte ett led i ett hot mot Ryssland utan det är nödvändigt för att möta ryska uppenbara hot. Stefan Löfvens besynnerliga tankar om att det inte är bra för säkerheten kring Östersjön att Nato har medlemmar som gränsar till Ryssland, om han fortfarande hävdar detta, bortser från det faktum att det är grannen som är hotet mot Estland och andra stater som gränsar till Ryssland. Rysslands möjligheter att hota, trakassera och provocera, och ytterst invadera, ger inte vår del av världen större säkerhet.

För Sverige är det en påminnelse om att vår försvarsförmåga inte bara handlar om att kunna möta storskaliga invasioner och krigshandlingar utan också väpnade aktiviteter som syftar till att provocera och underminera vår egen territoriella integritet. Det ställer krav på svensk försvarsförmåga i dag, inte bara om några år.

Eston Kohver bör friges. Sverige bör ge balterna sitt stöd till deras förmåga att hävda sin territoriella integritet. Vi bör bidra genom att med full kraft kunna hävda vårt eget territorium. Vi behöver ett försvar som kan möta alla de olika militära aktioner som vi nu ser prov på i form av ryskt agerande.